Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

                                              Škola  magie

 

 

-         Pár slov o sobě

-         Magické zákony:  mysli, věř si, pomáhej,očekávej, mlč

-         Postup magické práce

-         Jak magie funguje

-         Tvůrčí síly

-         Pocit viny

-         Odpuštění

-         Kdy očekávat výsledky

-    Magická cvičení 

-    Plán cvičení  

-    Magická praxe 

-    

Slovo magie má v sobě nádech tajemna . Pro mnohé znamená něco, co patří jen do říše pohádek. Ve skutečnosti jde

 o prastarou  vědu, která má kořeny v dávnověku. Když mluvím o vědě, myslím tím zkoumání příčin a důsledků,

 magii praktikovanou vědomě.

Zde se nabízí otázka. Lze magii praktikovat nevědomě? Samozřejmě že ano. Děláme to všichni dnes a denně.

Proto je tak důležité znát její zákonitosti, abychom neškodili sobě ani druhým.

Nebudu se zde zabývat jednotlivými školami magie ani její historií. Na toto téma existuje mnoho publikací, dnes i v češtině.

Chtěl bych zde presentovat svůj, podotýkám čistě subjektivní, pohled na magii, ke kterému jsem došel za více jak dvacet let

studia a hlavně praktického ověřování. 

 

Hned v úvodu bych měl říci pár slov o sobě a o tom, co mě k magii přivedlo.

Nikdy jsem neměl žádné vrozené paranormální nadání ani schopnost média. Jako mladík jsem se vysmíval všem,

 kteří věřili na duchy a nadpřirozeno. Dokonce i těm, kteří věřili v boha. Věřte mi, že dokážu pochopit i pochybovače.

Teprve na vojně se karty začaly otáčet. Sloužil jsem u letectva jako mechanik. Byla to dřina a neměl jsem rád  noční létání,

 kde jsme se celou noc starali o technickou způsobilost letadel. Jednou jsme s kamarádem, jen tak z legrace a pro zábavu,

vymysleli kouzlo:" Pane bože, ty vole, ať se dneska nelítá . Společně jsme ho odříkali a upřímně se zasmáli. A ejhle.

Nad letištěm se stáhly černé mraky a začalo pršet jako z konve. Létání bylo zrušeno. Náhoda. Jenže ono to vyšlo i příště

a znovu a znovu a znovu. Tenkrát jsme měli pocit, že poneseme odpovědnost za nulovou bojeschopnost naší letky.

Dnes vím, že to byla pravda.

Tahle příhoda byla první, která způsobila hlodání mé ateistické mysli. Po vojně jsem šel studovat vysokou školu a součástí studia

 byla i psychologie ze které mám nakonec i státnici. Ta mi umožnila podívat se na člověka zase trochu jinak a uvědomit si,

že ne všechno je jasné. Od psychologie je krůček k hypnose, k autohypnose, k práci s podvědomím a hraničním jevům.

Postupně jsem přečetl a hlavně vyzkoušel vše, co pro mne v této oblasti  bylo dostupné. Taktéž jsem si vytvořil vlastní teorii

o tom jak magie asi funguje. Vím zcela jistě, že všechna vysvětlení magie jsou mylná a to včetně toho mého,

ale pokud v magii pracujeme s představivostí na základě našich nedokonalých smyslů, potom je nutné se opřít

alespoň o představu nedokonalé teorie.

Chtít pochopit skutečnou podstatu magie je stejně bláhové, jako chtít pochopit skutečnost. Jen pro ilustraci.

Ze školních lavic víme že hmota není nic pevného a stabilního. V podstatě je neviditelnou energií a skládá se převážně

 s prázdných prostorů s kmitajícími poli. Stejně tak naše tělo. Jsme z větší části složeni z prázdného prostoru.

A aby toho nebylo dost, tak tímto prázdným prostorem proudí nepřetržitě další částice na své cestě vesmírem.

 Do jaké míry jsme jimi ovlivňováni, je otázka. Toto víme ale našimi smysly nevnímáme.

Vše co vidíme a slyšíme se skládá z kmitů v rozsahu určité frekvence. Tento rozsah, který vnímáme je velmi omezený.

 Dá se říct, že většina této frekvence je pro nás nedosažitelná. Skutečnost je  pro nás jen malý výřez opravdové skutečnosti.

Proto nelze pochopit ani pravou podstatu magie, ale můžeme ji přizpůsobit našim omezeným smyslům.

Někdo mi řekl, že celé tajemství magie se dá prý vyjádřit jednou větou, a že by chtěl toto tajemství znát. Je to opravdu tak.

 Jsou to pouhá čtyři slova. Slova která si může každý přečíst v úvodu těchto stránek a jsou heslem našeho Společenství.

Mysli, věř, pomáhej a očekávej.

Zdá se to jednoduché a opravdu to jednoduché je. Je nutné ovšem znát zákonitosti bez kterých tato slova zůstanou jen slovy.

                                                                     Mysli

Myšlenka je na počátku každého konání.  Je spolu s představou nejdůležitějším prvkem v magické práci.

 Pokud chcete vést úspěšný a šťastný život, musíte mít bezpodmínečně pod kontrolou své myšlenky a představy.

Jednoduché pravidlo zní: Zažeň okamžitě každou destrukční myšlenku a představu. Jak? Jednoduše řekněte: jdi pryč.

 A nahraďte ji okamžitě myšlenkou positivní. Mezi destrukční patří všechny myšlenky a představy o vlastním neúspěchu

o své neschopnosti, sebelítost, sebepodceňování ale i špatné smýšlení o druhých a vynášení soudů.

Některé z nich: Jsem k ničemu. Věčně zůstanu chudý. Nic se mi nedaří. Mě nikdy nikdo nebude milovat. Jsem hloupý,

 škaredý …………………………… ..

A nesmí chybět protiváha myšlenek positivních: Jsem dítě štěstěny. Dokážu to. Na co sáhnu, to se mi daří.

 Mám rád lidi a lidi mají rádi mě. Miluji a jsem milován. …………………… ..

V magické práci používáme myšlenky cílevědomě spolu s představou.

Cíl konání

Na počátku formulujeme cíl. Čím lépe si tento cíl dokážeme představit, tím lépe. Formulace by měla být krátká

 a v přítomném čase, jakoby už přání bylo splněno. Předpokládejme že přáním je například chata.

Potom může formulace vypadat takto: Mám chatu v krásném prostředí. Po všech stránkách vyhovuje mým potřebám .

Tuto formulku je nutné doplnit co možná nejživější představou. Formulovat cíl a doplnit ho představou je vcelku jednoduché

 a dá se to rychle naučit. Obtížnější je další součást magické práce:

                                                                         Věř si

Nezbytná a snad nejtěžší podmínka magické práce. Jednoznačně musíme uvěřit, že cíl je na dosah.

 

Každá pochybnost musí být eliminována hned v zárodku. Jediná přípustná myšlenka je úspěch.

 

Myšlenky udávají směr pro tvořivé síly a víra v dosažení cíle drží v rukou kormidlo.

Jestliže si stanovím jako cíl získání chaty, vytvořím formulku a doplním jí představou, tvořivé síly se vydají tímto směrem.

 

Pokud však

začnu pochybovat: „ Ale já na to nemám. Jak by se mi to mohlo podařit?“

 

Je to jako kdybych kormidlem otočil na druhou stranu. Dokážete si představit loď, kam dopluje pod tímto vedením.

Nedostatek víry v dosažení cíle je vůbec nejčastější příčina neúspěchu.

Určitě to znáte. Když něco hrozně moc chci, tak to nedostanu. A když mi na tom zas tolik nezáleží, tak to vyjde.

To je způsobeno právě vírou. Když nám na něčem záleží, máme větší sklon k pochybnostem.

 

Hledáme logické příčiny neúspěchu již předem.

Naopak, věci pro nás až tak nepodstatné pouštíme z hlavy s tím, že by bylo fajn kdyby vyšly.

 

A zde necháváme volný a nerušený prostor tvořivým silám. Z toho logicky vyplývá, že v magii logika nemá co dělat.

 

Je nutné se vyhnout hledání logických příčin jak už našeho neúspěchu, tak úspěchu. Tvořivé síly mají svojí vlastní cestu,

 

pro nás často velmi překvapivou. Nechme je tedy nerušeně pracovat a věřme jim.

 

                                                                        Pomáhej 

 

Zde se dostaneme poprvé k členění magie na bílou a černou. Kdo pozorně četl již asi sám pochopil,

 

 že toto členění je opravdu velmi laické.

Každá destrukční myšlenka je v podstatě podle tohoto členění černou magií a naopak každá konstruktivní myšlenka

 

magií bílou.

 

 Zapomeňme, prosím, na toto členění . Je nedůležité. Co bychom měli však vědět a řídit se tím bez výjimky je to,

 

 že naše počínání by nikdy nikomu nemělo uškodit. Myslím to teď obecně a nikoli jen v magické práci.

 

Jedno nejmenované náboženství má velice příhodné pravidlo:

Dělej co chceš, jen to nesmí nikomu uškodit. Já dodávám: Dělej co pomůže nejen tobě. Magie má tu kouzelnou moc,

 

že čím více lidem pomáhá, tím je mocnější. Má schopnost bumerangu. Když jí pošleš k více lidem,

 

 znásobí se a vrátí se ti zpátky. Posílej nesobeckou lásku a vrátí se ti láska. Posílej nenávist a vrátí se ti znásobená.

 

 To jen pro ty, kdo si myslí, že se dá magií škodit. Ano dá, ale důsledky přijdou dříve nebo později.

 

Pomocí druhým pomáháme i sami sobě. V tom je pravá síla našeho MAGICKÉHO ŘETĚZU.

 

 Připoj se k němu a získáš nevídanou sílu. K tomu ještě jedna důležitá poznámka. Pokud na stejné magické práci budou 

 

pracovat dva lidé, nebude výsledná síla dvojnásobná, nýbrž mnohonásobně vyšší. Co za sílu asi bude působit ve tvůj prospěch,

 

když v magickém řetězu bude sto, tři sta, tisíc......lidí. A to třeba každý večer.  To je cíl Bílých mágů. Pomáhat sobě i druhým.

 

Pomoc druhým má ještě jednu obdivuhodnou schopnost. Odpoutá naši pozornost od nás samých. Přestaneme se soustředit

 

 na své vlastní cíle a ponecháme tak prostor tvořivým silám. Aniž bychom si to uvědomovali, dosahujeme svých přání jakoby

 

mimochodem. 

 

                                                                    Očekávej

 

Poslední podmínka magické práce. Očekávat s naprostou samozřejmostí splnění přání. Chovat se tak, jakoby již cíle bylo

 

dosaženo. Zde musím upozornit ještě jednou. Nadměrné úsilí je na škodu. Vaše očekávání by mělo být opravdu samozřejmé

 

a nemělo by mysl zaměstnávat více, než na krátké potvrzení cílů. 

 

 

                                                                         Mlč

Není podmínkou, ale doporučením.O svých přáních, která formulujete v magické formuli, je dobré pomlčet. V opačném případě

 

se vystavujete nebezpečí, že vaše přání budou ovlivněna negativním přístupem jiných lidí a jejich negativní energií.

 

 

                                                              

                                                                               Postup magické práce

 

Magická práce se dá dělat kdekoliv a kdykoliv. Ze začátku je ovšem lépe udělat si čas a klid. Posaďte se do pohodlného 

 křesla, nebo si lehněte. Zavřete oči a soustřeďte se na svoje nohy. V duchu si opakujte: Z mých nohou odchází veškeré

 napětí pryč, mé nohy jsou stále uvolněnější. Veškeré napětí je pryč. Mé nohy jsou zcela uvolněné, bez napětí.

Cítím v nich příjemné teplo a je mi velmi dobře. Pokračujte rukama a pak ostatními částmi těla. Velkou pozornost věnujte

uvolnění svalstva obličeje.

Pakliže jste uvolnili celé tělo pokračujte: Má duše je klidná. cítím v ní moře klidu. Má duše je naplněna klidem.

Mé myšlenky se upokojí. Mé myšlenky jsou stále pokojnější. Mé myšlenky jsou zcela pokojné.

Pokud během tohoto uvolňovacího cvičení vám myšlenky takzvaně ulétnou, nevadí. To se stává. Navažte cvičení tam, 

kde jste přestali. Časem se zdokonalíte natolik, že se dokážete soustředit po celou dobu cvičení.

Účelem tohoto cvičení je navodit relaxaci těla a mozkovou aktivitu příhodnou pro magickou práci, 

 kterou značně zefektivňuje. Není však podmínkou magické práce. Kdo však toto cvičení bude používat,

brzy bude schopen do stavu relaxace vejít kdykoliv velmi rychle a aniž by si toho někdo všimnul. Toto cvičení mimo

jiné zdokonaluje soustředění a to je pro magii rozhodující.

Pokud chceme magicky pracovat na místě pro relaxaci nevhodném a nebo nemáme dostatek času, stačí mnohdy zavřít oči

a nechat odplout myšlenky.

Ale ať už jsme provedli relaxační cvičení a nebo ne, následující postup magické práce je stejný.

 

1. Zformulujte krátkou a zcela konkrétní formulku vašeho přání. Musí být v přítomném čase, jakoby již přání bylo splněno.

    Vyhněte se mnohoznačnostem, mohli by jste dostat to, co nechcete. ( Pravidla tvorby formulky osobního přání jsou

    podrobně popsány na stránce Magický řetěz.)

2. Vytvořte v hlavě živou představu již uskutečněného přání. Jmenujte všechny ty, kterým splnění tohoto přání prospěje.

     Představu doplňte emocí ( pocit radosti, štěstí, vítězství ). Radujte se, jako by se vaše přání právě splnilo.

     Tuto představu v duchu uzavřete do kulatého rámu z bílého  či zlatého světla a odešlete ji tvůrčím silám.

     Směr odeslání by měl být šikmo vlevo vzhůru, což je směr budoucnosti.

3. Věřte, že na splnění přání se již pracuje. Musíte odehnat každou pochybnost.

4. Posilujte uskutečnění přání alespoň dvakrát denně.Vyslovte formulku a odešlete představu tvůrčím silám.

 

                                                           Jak magie funguje

 

V magii je představa velmi důležitá. Proto si nyní vytvořme představu o principu magie.

 

Bude zjednodušená a má sloužit jako opora naší mysli pro magickou práci. Jak už jsem uvedl,

 

skutečnost je pro naše smysly nepoznatelná a tudíž i teorie tohoto principu magie je v tomto smyslu deformovaná.

 

Svět se skládá z energií, kmitajících polí, které se vzájemně ovlivňují. V magii ho členíme do tří základních sfér.

 

 Mentální, astrální a hmotné. Mentální sféra je v naší práci  sférou Myšlenek.

 

Pod ní se nachází sféra astrální. Sem umisťujeme naše představy. Hmotná sféra je tím světem, který vnímáme.

 

Aby se v hmotném světě mohlo něco uskutečnit, musí existovat myšlenka ve sféře mentální a obraz ve sféře astrální.

 

Proto vytváříme formulku doplněnou představou. Čím víc lidí formulku doplněnou představou použije, tím je otisk silnější.

 

V tom spočívá obrovská síla právě Společenství bílých mágů.

 

Každá myšlenka spojená s představou má tendenci se uskutečňovat i v hmotném světě a to tou nejjednodušší cestou.

 

 Říkám každá. Proto je tak důležité nevytvářet myšlenky a představy z našich pochybností a obav.

 

Mluvil jsem o tom, že svoji představu vložíme do rámu ze světla a odešleme tvůrčím silám.

 

Musím tedy vysvětlit proč rám a co to jsou ty tvůrčí síly.

 

Světelný rám dodává obrazu při odeslání do astrálu energii. Je možné odeslat obraz bez něj,ale zjistil jsem,

 

že s rámem je to účinnější.

 

Proč rám kulatý? Kruh je dokonalost a používá se v magických rituálech. Chrání to, co je v něm. Je vaším malým vesmírem

 

a vy jeho neomezeným vládcem.

 

Imaginárním magickým kruhem z bílého či zlatého světla nahrazujeme v mentální magii kruh vytvářený fysicky v magii rituální.

 

 

                                                                     Tvůrčí síly

 

Pro každého můžou tato slova znamenat něco jiného.

 

Pro někoho to může být jakési kolektivní podvědomí. Pro někoho vzájemné působení energií.

 

Pro dalšího bůh či duchovní průvodce, andělé, absolutní inteligence.

 

V magii pro tento účel dokonce můžeme tvořit a pojmenovávat energetické bytosti a zadávat jim úkoly.

 

Je jedno, co si pod tvůrčími silami představíte. To dává našemu Společenství bílých mágů tu fantastickou možnost

 

spojit se pro vzájemnou podporu a pomoc bez ohleduna to, jakou víru či nevíru zastáváme.

 

Náboženská tolerance a nejen náboženská, by měla být vlastností každého člověka který chce být v životě úspěšný a šťastný.

 

Tedy každého mága.Pokud jsem se zmínil o vlastnostech mága, musím se dotknout ještě dvou věcí.

 

A tou jsou vina a odpuštění.

 

 

                                                                       Pocit viny

 

Mnozí ho v sobě nosí a neuvědomují si, že je jedním  z nejvíce destrukčních činitelů.

 

Pokud jste provedli něco, za co vinu cítíte, pokuste se to napravit. Vždy je lepší nést nepříjemné důsledky,

 

 než se dusit pocitem viny. A pokud to již napravit nejde, Jednoduše si odpusťte. Pocit viny byl pro vás již dostatečným trestem.

 

 Naučte se mít rádi sami sebe. Nesobeckou ale upřímnou láskou. Každý z nás je někdy chybující.

 

 

                                                                        Odpuštění

 

To co platilo pro pocit viny platí ve stejné míře pro nenávist.

 

Odpusťte upřímně všem, kteří vám ublížili. Že je to těžké? Ano, ale také bezpodmínečně nutné. Naučil jsem se každý

 

večer před usnutím všem odpustit.  Ze začátkumi to šlo jen velmi ztěžka, ale časem jsem si uvědomil,

 

 jaký osvobozující pocit mi to přináší. Udělejte to tedy kvůli sobě.

 

Odpouštějte sobě i druhým. To není žádná náboženská fráze. Jen tak se vnitřně očistíte a magická práce vám přinese

 

hotové zázraky.

 

 

Popsal jsem funkční schéma mentální magie tak jednoduše, jak to jen šlo. Mnozí se zeptají?

 

A kde jsou tajemné magické rituály? To nejsou potřeba?

 

Já odpovídám. Pokud budete magii praktikovat popsaným způsobem, dosáhnete toho nejčistšího magického rituálu,

 

který jsem měl možnost vyzkoušet. A pokud se připojíte k Bílým mágům, znásobíte nepředstavitelně sílu tohoto rituálu.

 

Nechci tím nijak snižovat sílu osvědčených starých ceremoniálních rituálů. Pro ty, kteří mají sklon k ceremonii

 

a touhu zkusit rituální magii nabídnu na těchto stránkách i několik rituálů za pomoci rekvizit.

 

Měl bych ještě vysvětlit, v čem je síla rituálů.

 

Hlavním cílem rituálu je vždy navodit takovou mozkovou aktivitu, která je pro vykonání magického úkonu nejvhodnější,

 

součesně rituál odbourává pochybnosti a posiluje očekávání. Jako takový nebo jeho základní část již existuje v astrální

 

 i mentální sféře dlouhou dobu a tudíž se jeho síla umocňuje. Rekvizity jsou jakési berličky pro naši mysl a představivost.

 

Většinou jsou představiteli různých vybračních sfér (oheň, voda, vzduch, zem) a v ceremoniální magii jsou dobrými

 

pomocníky. Pro účely každodenní magie však nejsou nutné a dá se bez nich dosáhnout jednodušeji stejných výsledků.

 

 

                          Kdy můžeme očekávat výsledky magické práce ?

 

Čas je v magické práci velmi relativní pojem. Magie sama působí mimo náš čas a současně je s ním synchronizována. 

 

 Mnohokrát jsem se o tom sám přesvědčil. Tak například.

 

Potřeboval jsem ve svém zaměstnání vyřešit problém s financováním a řízením počítačové sítě.

 

 Byl to problém v mé práci okrajový, nicméně se musel řešit rychle, což bylo pro mne jako laika obtížné.

 

Nevěděl jsem na koho se obrátit a kde vzít finanční prostředky.

 

Sednul jsem si tedy v klidu do křesla a oddal se myšlenkové magii, ve které jsem viděl tuto otázku již vyřešenou.

 

 Pak jsem vstal a v klidu se věnoval jiné práci. Neuběhla ani hodina a na stole jsem měl poštu z toho dne.

 

 V ní ležel dopis, který našel jednoduché řešení celé situace.

 

Chci tím říci. Ten dopis byl odeslán mnohem dříve, než jsem vykonal svůj krátký magický rituál, ale přišel ve chvíli,

 

kdy jsem požádal o pomoc.

 

Někdo možná řekne, že to vše byla pouhá náhoda, ale takové příklady bych mohl vyprávět

 

do nekonečna. Náhody nejsou! Anebo jsou, ale tvoříme si je sami.

 

 

Stačí tedy jen magicky pracovat a válet se u televize?

 

To by byl velký omyl. Věřím, že na svět přicházíme, abychom se zde něčemu naučili, případně splnili určitý úkol.

 

A v tom nám má magie pomáhat. Kdo ji správně využívá, tomu připraví podmínky, příležitosti,

 

 postaví do cesty šťastné shody okolností, ukáže směr.Ale cestu musí projít každý sám.

 

Zde můžeme také najít odpověď na otázku, kdy se splní naše přání formulované v magii.

 

Někdy je třeba stanovit dílčí cíle, někdy se shody okolností postarají rovnou o dosažení cílové mety.

 

 Je to způsobeno pravděpodobně tím, co je důležité, abychom se na své cestě naučili.

 

 

                                            Magická cvičení

 

Proto, aby nám magie dokonale fungovala, měli bychom ovládnout tři základní

Věci: svoji mysl, svoje představy a své emoce. Myšlenky v magické práci nechávají

potřebný otisk ve světě mentálním, představy ve světě astrálním a emoce jsou nositeli

energie. Jedny bez druhých zmůžou jen málo.

K jejich zvládnutí byla v magii vypracována řada cvičení. O ně bych se s vámi chtěl podělit.

 

 

Kdy a jak cvičit

Pro magická cvičení by jsme si měli ze začátku najít klidné místo, kde nebudeme rušeni

a stanovit čas, kdy budeme pravidelně cvičit. Je to stejné, jako s posilováním těla.

Důležitá je pravidelnost a postup od jednoduššího k obtížnějšímu. Čím častěji budeme

cvičit, tím budou výsledky výraznější. Pro magickou práci existuje nadání

 jako pro všechno ostatní. Někdo se bude učit rychleji, někdo pomaleji. Výsledek však bude

záviset vždy na vaší vytrvalosti. Někdy v sobě díky cvičení objevíte nadání pro něco

o čem jste ani neměli tušení a mile vás to překvapí.

Výborným cvičením, které téměř okamžitě zvýší vaši výchozí magickou moc a naučí

vás koncentraci a pravidelnosti je náš magický řetěz (klikni si nahoře ). Připojit se k němu,

by mělo být vaším prvním krokem a cvičením. Dalšími cvičeními pak pokračujte v rozvíjení

svých schopností.

 

Magický deník

 

Může být obyčejný sešit, nebo pergamen vázaný v kůži. To záleží jen na vás.

Do deníku budete zaznamenávat váš plán cvičení, kdy jste skutečně cvičili, co jste cvičili,

jak se vám cvičení dařilo, váš pokrok. Můžete sem zaznamenávat své vytvořené magické formule, jejich úspěšnost.

Svá přání a rychlost jejich splnění či nesplnění. Zaznamenávejte sem i všechny náhody a shody okolností, které vás potkají.

Můžete sem psát i své sny a řadu dalších věcí, které uznáte za vhodné. Vaše záznamy budou pro vás ukazatelem

vašeho vývoje.

Je však pravidlo, že váš magický deník by měl zůstat věcí vašeho největšího soukromí.

Věci v něm zapsané jsou pro ostatní tabu.

 

 

 

 

Cvičení k ovládnutí mysli:

 

Podržení jedné myšlenky

Pohodlně se usaďte a zavřete oči. Soustřeďte se na to, jak se ve vaší hlavě

objevují myšlenky. Věnujte se pouze jedné z nich a ostatní odežeňte.

Pokuste se tuto myšlenku podržet co nejdéle, aniž by ji přerušila myšlenka jiná.

Pokud vydržíte pět minut bez přerušení u jedné myšlenky, cvičení jste zvládli.

Můžete to zkusit s otevřenýma očima. Později i ve společnosti více lidí.

Vypadá to jednoduše, ale není. Buďte k sobě poctivý. Jde o váš rozvoj.

 

Vytvoření nulového myšlenkového stavu

Toto cvičení je velmi důležité a s jeho dokonalým zvládnutím budou vaše

výsledky v magii mnohem výraznější. Nulovým stavem doporučuji začít každý

magický rituál a odříkávání každé magické formule. O co jde.

Posaďte se a zavřete oči. Nechte myšlenky volně proudit vaší hlavou,

 ale žádné z nich nevěnujte pozornost. Začněte je důsledně odhánět, až

postupně zmizí. Vaše hlava musí být prázdná. Bez myšlenek, bez představ.

 Zprvu můžete připustit pouze myšlenku, že na nic nemyslíte. Potom odežeňte i ji.

 Absolutní stav bez myšlenek je nulovým stavem.

V něm by jste měli vydržet opět nejméně pět minut. Pokud jste schopni

vydržet v nulovém stavu, vytvořte si malé gesto, které uděláte vždy, když se do nulového stavu dostanete. Může to být například zkřížení dvou prstů. Později bude stačit gesto zopakovat a nulový stav se dostaví jak na rozkaz sám.

 Toto cvičení je obtížné, ale kdo je zvládne, pozná pocit nekonečné blaženosti

 a citlivější i splynutí s vesmírem. Je to cvičení, které vás postaví na práh opravdové magie. Věnujte mu proto maximální pozornost.

Zvyšuje i koncentrační schopnost v běžném životě. Po zvládnutí vám ostatní necvičení

lidé přijdou, ve schopnosti soustředit se, jak malé děti.

 

Oddělení mysli od těla

Toto cvičení nás posune zase o kousek dál. Odhalí nám skrytou strukturu a povahu věcí,

naučí nás vžít se do pocitů zvířat i lidí a ovládat je skrze ně samé. Kdo toto cvičení bude cvičit opravdu poctivě a pravidelně po delší čas, získá nad ostatními velikou moc, která by však nikdy neměla být zneužita. Měla by vždy sledovat pouze ušlechtilé cíle. Znovu zde musím zdůraznit, že zneužití magie se vždy vrátí svému původci, stejně jako se nám vrátí dobro které vykonáme.

Posaďte se a před sebe postavte nějaký předmět. Dívejte se na něj. Vnímejte jeho velikost, barvu, hmotnost, materiál, účel, polohu v prostoru. Potom zavřete oči a představte si, že vy sami jste tímto předmětem. Máte všechny jeho vlastnosti a nacházíte se v prostoru na jeho místě. Zcela zapomeňte na své tělo. Jste pouze tímto předmětem. V tomto stavu by jste měli vydržet bez přerušení pět minut. Zpočátku to půjde velmi obtížně a často se v duchu budete jakoby vracet do svého těla, ale častým cvičením to překonáte. Až vám to půjde bez problémů z jedním předmětem, zkuste další a další různých vlastností. Potom přejděte k přemisťování mysli do zvířat a nakonec lidí. U zvířat a lidí se zaměřte i na jejich pocity a myšlenky.

 

 

Cvičení k ovládnutí představ

 

Víme že představy jsou dalším důležitým kamenem v magické práci. Jejich zvládnutí

je bezpodmínečně nutné.

 

Podržení  jedné zrakové představy

Tak, jak jsme se koncentrovali na jednu myšlenku, tak se teď budeme koncentrovat na jednu představu. Představte si vám důvěrnou věc. Pokud nemáte představivost, můžete si před sebe takový předmět položit, chvíli se na něj dívat, pak zavřít oči a snažit se ho co nejpřesněji

vybavit. Představu by jste měli podržet co nejdéle. Tak to zkoušejte s různými předměty.

Po čase by jste si měli vybavit jakýkoliv předmět na který si vzpomenete. Ze začátku budete

před svým vnitřním zrakem předměty spíše tušit než skutečně vidět, ale to není rozhodující

a časem se to bude zlepšovat. Stejně tak si vybavujte rostliny zvířata lidi, krajiny. Představu jednoho předmětu by jste měli být schopni podržet pět minut bez přerušení.

Po zvládnutí vytvořte představu určitého děje a tu rozvíjejte před svým vnitřním zrakem.

Můžete také zkoušet předmětům v představě měnit barvu.

 

Podržení zvukové představy

Představte si zvon. Jeho tvar, barvu, velikost. Zvon se začíná houpat a srdce

naráží do těla zvonu. Ozve se zvuk zvonu. I zde si je možné ze začátku pomoci

kupříkladu malým zvonečkem a následně si jeho zvuk vybavovat. Zkoušejte si

představit různé zvuky se kterými se setkáváte. Zvuk je dobré hned doplnit zrakovou představou. Představu zvuku opět podržte bez přerušení pět minut. Potom jste

cvik zvládli.

 

Podržení čichové představy

Představte si, že sedíte na louce plné květin. Vidíte barvu květů, slyšíte včely a zpěv ptáků.

Skláníte se k růži, která kvete. Cítíte její vůni. I zde může pro začátek pomoci skutečné růže.

Stejně dobře si však můžete představovat i vůně svých oblíbených pokrmů.

Cílem je vždy si vybavit jakoukoli vůni.

 

Představa hmatu

Zavřete oči a dotkněte se dlaní svého stehna. Uvědomte si pocit, který to ve vás vyvolá.

Potom roku nechte volně viset. Představte si, že znovu pokládáte ruku na stehno.

Znovu si vyvolejte stejný pocit jak na dlani, tak na stehně. Po zvládnutí se dlaní dotýkejte

různých předmětů a tento pocit si pak zkoušejte vybavit i bez dotyku.

 

Představa tepla a chladu

Zavřete oči a představte si, že jste středem ohnivé koule. S každým nádechem roste vaše

Vnitřní i povrchová teplota. Můžete postupovat po jednotlivých částech těla.

Pocit tepla by jste měli skutečně cítit. Vycvičená mysl dokáže zvýšit teplotu tak, že výsledek je měřitelný teploměrem.

Při navození pocitu chladu postupujeme obdobně. Představujte si, že jste ponořeni do ledové vody. Výsledkem by měl být skutečný pocit chladu. Mě osobně při tomto cvičení často začnou cvakat zuby.

Při obou těchto cvičení je důležité nakonec pocit chladu či horka vypustit z těla ven a navodit stav, kdy se cítíme dobře. Představujeme si, jak s každým výdechem horko či chlad z nás odchází a po těle se nám rozlévá příjemný pocit harmonie.

Je dobré, když cvičení pro pocit  tepla a chladu cvičíme odděleně, ne hned po sobě.

 

Představa lehkosti a tíhy

Zavřete oči a představte si že vaše tělo je duté a jeho vnější obal tvoří jen lehounká vrstvička.

S každým nádechem do vás proudí zahřátý vzduch, který vás nadnáší. Cítíte stále větší pocit lehkosti. Ponechte si v sobě tento pocit lehkosti a soustřeďte se pouze na něj. Popěti minutách jej vypusťte z těla ven.

Při navozování pocitu tíhy si představte zase vaše tělo duté. Tentokrát s každým nádechem do vás bude proudit váha těžkého kamení. Opět si podržte tuto představu pět minut a pak ji vypusťte z těla.

 

Představa světla

Opět si představte svoje tělo duté. Jste středem vesmíru a kolem vás není nic jen zlaté světlo.

S každým nádechem toto světlo proniká do vás a zhušťuje se. Jste celí naplněni světlem a ono

září z vás. Měníte se ve světelnou bytost. Cítíte, že je to světlo nekonečné lásky a má magickou moc. Chrání vás před vším zlým, má moc uzdravovat a plnit každé přání.

Oproti minulým cvičením, kdy jsme se na konci vraceli do výchozího stavu a pocity vypouštěly z těla ven, pocit světla si můžeme zachovat v sobě. Pokud svoje chování dokážeme přizpůsobit tomuto světlu lásky ( později se zmíním, jak ovládnout své negativní vlastnosti ), dá nám schopnost léčit, schopnost urovnávat vztahy, respekt ostatních, pro ostatní lidi se staneme atraktivnější a ochrání nás před zlem. Být naplněn tímto světlem lásky je tou nejlepší ochranou před černou magií a vlivem zla vůbec.

 

 

Cvičení k ovládnutí emocí

 

V tomto cvičení nám půjde o to, abychom byli schopni kdykoliv si vybavit a prožít jakoukoli

kladnou emoci ( radost, pocit štěstí, úspěchu, lásky, klidu, vítězství, soucit …..).

Na pomoc pozveme opět svoji již cvičenou zrakovou představivost. Představíme si kupříkladu

chvíli, ve které jsme se cítili velmi šťastni. Zkusíme ten okamžik prožít znovu i s emocí štěstí.

Tak jak jsme si vytvářeli gesto ze zkřížených prstů pro nulový stav, tak si vytvoříme gesto

i pro pocit štěstí. Může to být třeba vytvoření kroužku z ukazováčku a palce. Toto gesto

pak použijeme nejen v každé představě štěstí, ale i ve chvílích v životě, kdy skutečný pocit štěstí máme.

Při pravidelném používání gesta, samo získává moc navodit nám pocit štěstí.

Vytvořte si postupně gesta i pro ostatní kladné emoce. Cvičte postupně. Po zvládnutí

jedné emoce teprve přistupte k další. Pokud k emocím poctivě nacvičíte gesta, budete moci

v každou chvíli během života jednoduše přepnout na potřebnou emoci.

 

 

Uvolnění těla před magickou prací

 

 Uvolnění těla jsem popsal výše v kapitolce „ postup magické práce“. Chtěl bych zdůraznit, že je opravdu základním a výchozím cvičením pro řadu postupů.Ať už je to magie, psychoterapie, hypnóza, astrální cestování nebo pouhé uvolnění pro zbavení napětí. Navozuje klid těla, ducha i mysli. Mění naši mozkovou činnost a umožňuje nám proniknout do podvědomí. Tento stav je pak mnohem efektivnější pro výše zmíněné činnosti. Toto cvičení postupného uvolňování těla je dobré cvičit co možná nejčastěji. Využijte při něm postavení očí za zavřenými víčky, které by se měly dívat mírně šikmo vzhůru. Navodí to ty správné mozkové vlny. I pro toto cvičení je dobré vytvořit gesto, které nám po čase cvičení samo navodí tento stav.Doporučuji spojení špiček tří prstů ( palec, ukazovák, prostředníček). Toto gesto ( metodu tří prstů) používají pro navození stavu uvolnění zastánci jedné metody kontroly mysli, má tedy v astrálním i mentálním světě dostatečně silný otisk a nám to umožní z tohoto silného pramene čerpat a zároveň ho posilovat.Uvolňovací cvičení bychom měli provést před každou magickou prací. Pokud jsme již dobře cvičení, stačí použít pro uvolnění zmíněnou metodu tří prstů.

 

 

Kultivace  vlastností 

 

  

Toto cvičení by mohlo být zařazeno před všechna ostatní, ale zcela záměrně ho uvádím až nyní.

Čtenář, který dočetl až sem projevil dostatek zájmu, aby mu mohlo být sděleno další tajemství na duchovní cestě,

která se nazývá magie.Hlavní motivací člověka pro studium magie je ze začátku vždy zvědavost a touha získat jednoduchými

prostředky nějakou výhodu pro sebe. Můžou to být peníze, zdraví, láska, úspěch či cokoliv jiného.

Na tom není nic špatného, ba naopak. Tyhle touhy ženou náš svět kupředu, pokud nikomu neubližují.

Každý z nás má plné právo na lásku, štěstí, úspěch, peníze….. A věřím, že je každý může také mít. Magie je jedna z cest.

Začnete cvičit magická cvičení a pocítíte tu obrovskou moc která ve vás dřímala.

Všechno to, co jste chtěli začne přicházet a vy zjišťujete že to hmotné přestává mít pro vás takový význam jako na začátku,

už jenom pro to, že už to stejně máte. Začnete chtít víc. Proniknout hlouběji do podstaty magie, světa kolem a sama sebe.

Začnete zjišťovat že můžete získat i odpovědi na otázky, které jsou běžným smrtelníkům utajeny.

Toužíte být dokonalejší a dokonalejší. Snažíte se potlačit své špatné vlastnosti a zjišťujete že magická práce

a poznávání se tím velmi zefektivní. Vzniká kruh. Čím více kultivujete své vlastnosti tím je magická práce jednodušší.

A čím více pronikáte do magie, tím máte touhu být dokonalejší. Kdo dospěje k tomuto magickému kruhu,

může se začít nazývat mágem, protože je opravdu na té správné magické cestě bez ohledu na stupeň momentálního

magického vývoje.

Pokud jste k tomuto magickému kruhu ještě sami nedospěli, máte možnost začít pracovat na kultivaci svých vlastností

a celý proces urychlit systematickou prací. Magie vždy vrací mnohonásobek toho, co do ní vložíte. Pokud uvažujete

čistě pragmaticky, můžete si být jistí, že vaše úsilí na kultivaci vlastností se vám rozhodně zúročí. Tolik úvodem.

Musel jsem se takhle rozepsat, protože považuji toto cvičení za nejvýše důležité.

Vezměte si čistý list papíru a rozdělte ho do dvou sloupců. Do prvního napište všechny dobré vlastnosti které znáte

a do druhého všechny špatné. Nespěchejte a vždy když přijdete na další vlastnost dopište ji na tento seznam.

Postupem času budete objevovat stále další vlastnosti a tento proces tvorby seznamu vlastně nikdy nebude zcela dokončen.

Ale právě v tom spočívá základní kámen vašeho vývoje. Hned od začátku každou vlastnost ze seznamu podrobte vlastní

analýze.

Uvědomte si, co všechno si pod tou či onou vlastností představujete.

Potom si vezměte svůj magický deník a na čistý list si nadepište „ moje vlastnosti“.

Stránku zase rozdělte. Do levého sloupce vyberte a zapište ze seznamu ty dobré vlastnosti o kterých si myslíte, že je máte.

Do pravého sloupce pak vlastnosti špatné. Buďte k sobě kritičtí.

Vaším prvním úkolem bude v následujících pěti dnech sledovat, kdy se projeví vaše dobré vlastnosti.

Za každý projev některé dobré vlastnosti si k ní udělejte čárku do seznamu. Sami vyhledávejte situace,

kdy tyto vlastnosti dostanou příležitost. Čím více čárek v těchto pěti dnech nasbíráte tím lépe.

U vlastnosti s nejméně čárkami zkuste vytvářet více příležitostí.

Stejně tak budete sledovat své vlastnosti špatné. Za každý projev k ní napíšete čárku.

Zde se ovšem budete snažit potlačit tento projev hned v zárodku. Pokud se vám to podaří, čárku psát nemusíte.

Ale rozhodně si jí napište do vlastností dobrých k sebeovládání.

Po pěti dnech proveďte vyhodnocení. Podívejte se jak si která vlastnost vedla a zkuste říct proč. Vytvořte plán

jak ještě více zesílit projev dobrých vlastností a potlačit špatné.

Toto počáteční cvičení nám ukáže rozložení našich vlastností a hlavně nás naučí pozorovat vlastní emoce

a myšlenkové pochody. A to je první krok k jejich ovládnutí.V tomto cvičení bychom měli vydržet i po uplynutí pěti dní

a mělo by se stát součástí naší osobnosti. Měli bychom stále vyhledávat příležitosti pro naše dobré vlastnosti

a potlačovat špatné. Pokud vám vyhovuje čárkový systém, pokračujte v něm. Další vyhodnocení proveďte po měsíci.

Podívejte se nyní na váš seznam vlastností a vyberte takovou dobrou vlastnost, kterou nemáte a chtěli by jste mít.

Přemýšlejte o tom, jak a kdy se u lidí projevuje a kde by jste její projev mohli uplatnit vy.

Vymyslete si běžnou situaci a představte si v ní sami sebe s touto dobrou vlastností.

Např.: Chtěli by jste mít schopnost mluvit bez zábran před více lidmi. Chodíte do školy.

Jednou z možností je připravit si referát. Doma ho vypracujte a představujte si, jak ho přednášíte před třídou

a jste při tom naprosto sebevědomí. Pociťujte v představě pocit vítězství. Vytvořte si k tomuto pocitu

a představě magickou formulku a odříkejte jí. Tomuto mentálnímu nácviku se věnujte den nebo dva.

Stanovte si odměnu kterou si dáte za realizaci. Pak jděte a realizujte to ve skutečnosti. Odměňte se.

Hledejte další a další příležitosti k hovoru na veřejnosti. Za každou realizaci připište čárku do seznamu. Časem zjistíte,

že mentální přípravu již nepotřebujete a jste schopni mluvit před více lidmi i bez přípravy.

Až na to dojde připište si tuto vlastnost do svého magického deníku ke svým dobrým vlastnostem.

Nezapomeňte ji čas od času posilovat. Přejděte pak k další dobré vlastnosti, po které toužíte a získejte ji stejným způsobem.

Je to práce, která rozhodně není jednoduchá a chce od nás mnohdy velké sebezapření. Ale rozhodně stojí za námahu.

Zcela opačně budeme postupovat u vlastností špatných.

Stále se snažíme eliminovat již zárodky každého projevu špatných vlastností. Zvláště se však zaměříme na tu špatnou vlastnost,

která se u nás projevuje nejslaběji. Bude nejjednodušší ji odstranit. Rozhodněte se, že se u vás už nikdy neprojeví.

Představte si situace,ve kterých se projevuje. Tuto představu v duchu vymažte jakoby jste mazali tabuli.

Nahraďte ji představou jak celou situaci zvládáte pomocí svých dobrých vlastností.

Uvědomte si v duchu příjemný pocit vítězství nad sebou. Představu zakončete rozkazem: „Tak se staň“.

Opakujte tyto představy pravidelně vždy před usnutím a po probuzení. Za čas nechtěnou vlastnost opravdu zvládnete.

Potom ji můžete v magickém deníku škrtnout. Už to není vaše vlastnost. Stále ji však kontrolujte.

Tak postupujte od jedné špatné vlastnosti k druhé. Při zvládání špatných vlastností nám může velmi pomoci,

když se budeme snažit nahradit je současně vlastnostmi opačnými, kladnými. Jako třeba: Netrpělivost trpělivostí,

vznětlivost rozvahou, pocit méněcennosti sebevědomím, domýšlivost pokorou atd..

Chci upozornit na jedno velké úskalí, které hrozí při zvládání negativních vlastností. Je to naše ego a potřeba vypadat

před ostatními lidmi podle našich představ. Může docházet k situacím, že vědomým potlačením některé naší vlastnosti

tuto svou potřebu narušíme.

Dám příklad. Stojíme v obchodě ve frontě u pokladny. Někdo se na nás neprávem oboří že jsme ho předběhli.

Za normálních okolností by jsme se do něj pustili a sprostě mu vynadali.

Jenže my potlačujeme svoji vznětlivost. Ten člověk na nás řve čím dál víc. Když nezačneme řvát také, budeme vypadat

jako hlupáci. A my vypadat jako hlupáci nechceme. A tak to nevydržíme a spustíme nadávky.

V té chvíli jsme prohráli svoji malou vnitřní bitvu, ale co je ještě horší, nezvítězili jsme ani nad tím člověkem.

Jen jsme si každý zařvali to svoje. Ostatní přítomní nás posoudili jako cholerika. Měli jsme jinou možnost ?

Měli. Mohli jsme toho člověka klidně nechat řvát a jen suše poznamenat: „ Promiňte, ale velmi se mýlíte.

Tady jsem stál hned od počátku a tak to i zůstane.“ Můžete mu věnovat i úsměv.

Pokud by pokračoval, jen zopakujte: „ je mi líto, ale mýlíte se.“ Dál se mu přestaňte věnovat.

Můžete mi věřit, že navenek rozhodně nebudete vypadat jako poražený.

I poletech kultivace svých vlastností přijdou chvíle, že se neovládnete.

V těchto případech je důležité celou situaci rozebrat dodatečně v klidu ještě jednou v duchu,

podívat se na ni z pohledu druhé strany a i v případě že jste jednoznačně přesvědčeni, že pravda byla na vaší straně,

odpusťte a zapomeňte. Někdy je také dobré najít v oné situaci svoji chybu, nebo svoji část viny.

Při kultivaci vlastností nám rozhodně nejde o to, vychovat ze sebe nějakého pokorného, poslušného beránka,

ale sebevědomého a zároveň citlivého člověka, který se nebojí říct svůj názor, ale je vnímavý i k názorům

a potřebám ostatních. Prosazujme se , ale slušně a ne na úkor ostatních.

Kdo zkultivuje své vlastnosti, vytvoří v sobě rovnováhu a harmonii,

 která umožní mnohem snadněji ovládat tvořivé síly vesmíru. A to je cílem každého mága.

 

 

                                                      Plán cvičení

Pro každou práci či zábavu ve které chceme dosáhnout určitého pokroku je důležitý plán.

Stejně tak v magii. Pokud necháme náš pokrok a cvičení náhodě, většinou se nikam nedostaneme.

Než začneme náš plán tvořit, ujasníme si, kolik času a kdy můžeme na magii vyčlenit, Která cvičení do něj zahrneme.

 Doporučuji začít s méně cviky, ale o to častějším opakováním.Jakmile uvidíte že se vám cvičení daří,

přiřaďte k němu další nové cvičení.Uvedu vzorový plán , který má tři stupně. První stupeň je určen začátečníkům.

Cvičte ho minimálně tři týdny.Můžete si vyzkoušet, jestli u cvičení vydržíte, co vám přináší

a nebo jestli vám postačí realizovat svá přání pomocí Magického řetězu a hlubší studium magie ponecháte jiným.

Druhý stupeň je podstatně náročnější na čas i množství cvičení. Dobu po kterou ho budete cvičit nelze předem určit

ani předpokládat. Vaším úkolem je zvládnout všechny cviky tohoto stupně tak aby jste sami cítili značný pokrok.

Pokud vám některý ze cviků bude činit potíže, nechoďte dál a zaměřte se právě na tento cvik.

I tady platí, že vaše síla se rovná síle vašeho nejslabšího článku.

Čím déle vydržíte u cvičení druhého stupně a čím dokonaleji je zvládnete, tím rychlejší bude váš postup ve stupni třetím.

Při cvičení rozhodně nejde o co nejrychlejší dosažení vyšších stupňů.

Buďte k sobě poctiví a tvrdí. Někdo bude schopen tato cvičení zvládnout během jednoho roku,

někomu to potrvá čas mnohem delší. Odměna však rozhodně stojí za to. Stanete se neomezeným pánem

svého života a svého mikrokosmu a nejenom jich.

Předkládám vám tento plán cvičení jako vzor. Není však žádným dogmatem a vy můžete svůj plán sestavit zcela odlišně.

 

Cvičení 1. stupně

 

 

Po probuzení

15:00 – 15:30

19: 30

Před usnutím

pondělí

Uvolnění těla

 

Podržení 1 myšlenky

Podržení 1 zrakové představy

 

 

Uvolnění těla

 

úterý

Uvolnění těla

 

 

Představa tepla

 

 

Uvolnění těla

 

středa

Uvolnění těla

 

Podržení 1 myšlenky

Podržení 1 zrakové představy

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

 

čtvrtek

Uvolnění těla

 

 

Představa tepla

 

Uvolnění těla

 

pátek

Uvolnění těla

 

Podržení 1 myšlenky

Podržení 1 zrakové představy

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

 

sobota

   Volný den

neděle

Uvolnění těla

 

 

Představa tepla

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

 

Celý týden

                Kultivace vlastností

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cvičení 2. stupně

 

 

Po probuzení

15:00 – 15:30

19: 30

Před usnutím

pondělí

Uvolnění těla

Nulový stav

Podržení 1 myšlenky

Představa chladu, tíhy

 

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa zvuku

úterý

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Cvičení ovládání emocí

Podržení 1 zrakové představy

 

Uvolnění těla

Nulový stav

 

středa

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa lehkosti, tepla

 

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

Zraková představa

čtvrtek

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Podržení 1 myšlenky

Představa chladu, tíhy

 

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa zvuku

pátek

Uvolnění těla

Nulový stav

Cvičení ovládání emocí

Podržení 1 zrakové představy

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

 

sobota

   Volný den

neděle

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Představa lehkosti, tepla

 

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

Zraková představa

Celý týden

                Kultivace vlastností

--------------------------------------------------------------------------------------

  

Cvičení 3. stupně

 

 

Po probuzení

15:00 – 15:30

19: 30

Před usnutím

pondělí

Uvolnění těla

Nulový stav

Podržení 1 myšlenky

Podržení  zrakového děje

Představa chladu, tíhy

 

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa zvuku

úterý

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Cvičení ovládání emocí

Představa světla

 

Uvolnění těla

Nulový stav

Čichová představa

středa

Uvolnění těla

Nulový stav

Oddělení mysli od těla

Představa lehkosti, tepla

Představa hmatu

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

Zraková představa

čtvrtek

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Podržení 1 myšlenky

Podržení  zrakového děje

Představa chladu, tíhy

 

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa zvuku

pátek

Uvolnění těla

Nulový stav

Oddělení mysli od těla

Cvičení ovládání emocí

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

Čichová představa

sobota

   Volný den

neděle

Uvolnění těla

Nulový stav

Představa světla

Oddělení mysli od těla

Představa lehkosti, tepla

Představa hmatu

Magický

   řetěz

Uvolnění těla

Nulový stav

Zraková představa

Celý týden

                Kultivace vlastností

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prošli jsme tři stupně cvičení. Školu magie budu časem doplňovat o další cvičení, která považuji za důležitá, ale nejsou nezbytná. Pokud se vám cvičení daří a absolvovali jste alespoň první stupeň, můžete se pustit do individuální magické praxe. Pokud si nejste jisti svojí vyspělostí zůstaňte klidně zatím jen u magického řetězu.  Sám o sobě má sílu plnit vaše přání. Pokud máte jistotu že chcete jít ještě dál klikněte si nahoře na „Magickou praxi“. Na této stránce se budete postupně dozvídat jak využít to, co jste se naučili ve „Škole magie 

 

                                                                                                                   Yorik

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek