Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

                                                   Rituály

 

 - Rituál svíček

 - Kruh ze svíček

 - Rituál ohně

 - Rituál vody

 - Rituál jídla

 - Rituál dechu

 - Rituál vodní dýmky

 - Rituál slunce

 - Velký rituál úplňku

 - Zírání do magického zrcadla (cesty časem)

 

                                       Alternativní postupy při magickém řetězu

 

Pokud si na magický řetěz a magii vůbec hodláte vymezit čas a vytvořit podmínky a klid, což lze jen doporučit,

 můžete jeho sílu umocnit některým z následujících rituálů. Zvláště vhodné je použít jednoduchého rituálu alespoň za úplňku.

Rituálu se může zúčastnit i více lidí současně na jednom místě. Měli by to být však lidé, kteří si věří a nebudou rituál zesměšňovat.

Zde je hlavním pravidlem, nikomu magii nevnucovat. Ne každý je ochoten nebo připraven jít touto cestou a to je nutné

respektovat. Můžete ukázat a naznačit cestu, ale vydat se na ni musí každý sám ze své svobodné vůle.

Nic vám nebrání provozovat magii sám. Zvláště pokud jste se rozhodli stát se součástí Společenství bílých mágů, nikdy sami

na magii nebudete a můžete se opřít o společnou sílu a zároveň ochranu kterou toto Společenství poskytuje.

 

                                                            Rituál svíček

 

Světlo ohně lze obecně označit za energii, která proniká do astrálního světa. Má moc otevřít pomyslnou bránu našim

 magickým formulím a přidat k nim svou energii. Mnohdy stačí při odříkávéní formule zapálit jedinou svíčku a dívet se

do jejího světla. Jak pro sebe vytvořit magiskou formuli a jak ji použít se dočtete na podstránce "škola magie".

 

                                                                           Kruh ze svíček

 

Rozložte  na podlahu svíčky z bílého vosku tak, aby vytvořily kruh. Vejděte do kruhu a postupně je zapalte. Začněte východní 

a postupujte do kruhu smšrem k jihu a dále, až budou zapálené všechny. Usedněte do středu kruhu, zavřete oči a odříkejte

magickou formulku. Otevřete oči a vnímejte kruh světla, který vás obklopuje. Potom svíčky zhasněte v opačnémpořadí, 

 než jste je rozsvěceli.

 

 

                                                             Rituál ohně

Patří k dalším jednoduchým, ale velmi účinným rituálům.

Napište na papír magickou formuli (najdete ji na stránce Magický řetěz)

doplněnou o svoje přání. Přečtěte ji a současně se snažte vnitřně si představovat to,

 co čtete. Potom papír spalte. Oheň dodá vašim přáním svoji energii.

Tento rituál se dá kombinovat i s rituálem svíček.

 

                                                            Rituál vody

Nalijte do sklenice čistou vodu. Postavte ji před sebe. Natáhněte dlaně tak,

aby jste je měli po stranách sklenice, ale nedotýkali se jí. Potom odříkejte

formuli. Představte si, jak význam slov přechází do vody ve sklenici.

Pokud jste pro magii zvláště nadaní, ucítíte v konečcích prstů mírné brnění,

nebo mírné teplo. Nakonec sklenici vypijte. Energie vody vaše přání uskuteční.

I při tomto rituálu můžete sedět v kruhu zapálených svící.

 

                                                            Rituál jídla

Ne nadarmo se naši předkové před jídlem modlili a děkovali za něj.

Jídlo nám dodává většinu energie a my právě tuto energii,

o které nikdo nepochybuje, můžeme využít k tichému ale mocnému rituálu.

Sedněte si k jídlu. Odříkejte v duchu formuli a dívejte se na jídlo před vámi.

Představte si, jak význam slov přechází do jídla. Jste li sami, můžete použít ruce,

stejně jako u vody. Potom celé jídlo snězte.

 

                                                           Rituál dechu

Využívá jemných vibrací energie vzduchu.

Sedněte si v klidu na pohodlné místo. Zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech.

Dýchejte zhluboka, ale přirozeně. Představte si, jak s každým nadechnutím

do vašeho těla vstupuje energie schopná uskutečnit každé přání, a s každým

výdechem z vás odchází vše, co vás oslabuje. Potom odříkejte magickou formulku.

Znovu se soustřeďte na svůj dech a proveďte sedm nádechů a výdechů. S každým

nádechem si představte své přání již uskutečněné. Zakončete v duchu slovy „ tak se staň“.

 

                                               Rituál vodní dýmky

 

Vodní dýmka je předmět, který sice nepochází z našeho kulturního prostředí,

ale získává si u nás stále větší oblibu. Málokdo ví, že je ideálním předmětem

pro magické rituály. Obsahuje v sobě vibrace všech čtyř živlů. Vody, vzduchu,

země i ohně. Navíc její kouř je příjemný i pro nekuřáky a po vyvětrání nezanechává

 pachovou stopu jako cigarety.

 

Připravte a zapalte dýmku. Usedněte a vdechněte kouř.Vydechněte a odříkávejte:

-Zdravím tě strážce ohně, který vcházíš do mého těla prostřednictvím ohně této dýmky.

 Buď nápomocen mému počínání.

 

Znovu vdechněte a vydechněte kouř. Odříkávejte:

-Zdravím tě strážce vzduchu, který vcházíš do mého těla prostřednictvím kouře

 této dýmky.

 Buď nápomocen mému počínání.

 

Znovu vdechněte a vydechněte kouř. Odříkávejte:

-Zdravím tě strážce vody, který vcházíš do mého těla prostřednictvím vody

 této dýmky.

 Buď nápomocen mému počínání.

 

Znovu vdechněte a vydechněte kouř. Odříkávejte:

-Zdravím tě strážce země, který vcházíš do mého těla prostřednictvím těla

 této dýmky.

 Buď nápomocen mému počínání.

 

Pokračujte: Jsem jedním z Bílých mágů. Mé jméno je……………

 Jsem rytířem magie lásky a dobra.

Lásku zasévám a lásku sklízím. Děkuji za to že ( zde uveďte své přání, jako by již bylo splněno. )

Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.

 Dýmku v klidu dokuřte a současně si představujte své přání již splněné.

Nakonec s výdechem říkejte: Propouštím vás ze svého těla strážcové ohně, vzduchu, vody a země. Jděte a buďte nápomocni mému počínání.

 

                                                   Rituál slunce

Za slunečného dne naplňte sklenici čistou vodou a postavte ji na slunce.

Natáhněte ruce nad sklenici a odříkávejte: Sluneční světlo teď světí tuto vodu

a dává jí magickou moc splnit každé přání. Sluneční teplo teď světí tuto vodu

a dává jí magickou moc splnit každé přání. Tak jak je slunce a voda zdrojem života,

tak je slunce a voda v této sklenici zdrojem mých splněných přání.Přeji si ať ( nyní vyslovte přání a vypijte vodu).

 Tak se staň.

 

 

                                                        Velký rituál úplňku

 

 Tento velice mocný rituál se provádí za úplňku, nejlépe venku za jasné noci.

Jednotlivé úkoly rituálu si předem rozdělte. Je však možné, aby tento rituál vykonával i jeden člověk.

Na zemi vyznačte kruh. Jeho velikost je dána počtem zúčastněných.

 Po obvodu kruhu rozmístěte svíce: východ – žlutá, jih – červená, západ – modrá, sever – zelená.

Ve středu kruhu je umístěn stolek( oltář ) a na něm : svíce, vodní dýmka,

 miska na sůl, na vodu, na olej, zvonek, číše vína, rituální nůž ( jakýkoliv nůž, který si zvolíte pro magickou činnost ).

Do kruhu se vstoupí z východu.Zapálí se vodní dýmka a oltářní svíce..Zazvoní se třikrát na zvon.

 Říkáme: Budiž známo, že magický chrám se začíná stavět.

 

Oltářní svíce se uchopí a jde se k východu kde se zapálí východní svíce.

 Říkáme: Zde přináším světlo a vzduch na východ a zdravím strážce východní brány aby byl nápomocen mému počínání.

 

Potom jdeme k jihu

Zde přináším světlo a oheň na jih a zdravím strážce jižní brány aby byl nápomocen mému počínání.

Potom jdeme k západu

Zde přináším světlo a vodu na západ a zdravím strážce západní brány aby byl nápomocen mému počínání.

Potom jdeme k severu

Zde přináším světlo a zemi  na sever a zdravím strážce severní brány aby byl nápomocen mému počínání.

 

-Svíci postavíme na oltář, uchopíme nůž, jeho hrot namíříme na vyznačený kruh a obcházíme ho:

Říkáme: značím tento magický kruh jako chrám, který mne chrání před vším zlem. Je mým vesmírem a já

jsem jeho neomezeným vládcem.

 

-         vysvěcení soli: Ponoříme špičku nože do soli na oltáři.

Říkáme: Světím tuto sůl. A protože sůl je život, ať mě očistí vše a všude tam, kde ji budu používat. Ať se tak stane.

 

-         vysvěcení vody : třikrát nabereme sůl na špičku nože a vhodím do vody.

Říkáme: Světím tuto vodu posvátnou solí. Ať posvátná sůl vypudí s této vody všechny nečistoty.Ať se tak stane.

 

-         vysvěcení kruhu vodou. Vyznačený kruh vysvětíme vodou.

-         vysvěcení kruhu kouřem. Vdechneme kouř z vodní dýmky a vydechneme do čtyř světových stran.

-         Pomazání: namočte prst do oleje a  na čelo nakreslete kříž nebo jiný symbol vám nejbližší.

Říkáme: Zdravím tvořivé síly tohoto vesmíru. vejděte v můj chrám a buďte nápomocni mému počínání. Ať se tak stane. Podělme se o pohár lásky a přátelství.

Z poháru se ulijeme na zem. Potom se napijeme.

-Zvon třikrát zazvoní.

 Říkáme:  Nyní je chrám postaven.

 

-         Třikrát zazvoníme na zvonek

-         Zdvihneme nůž  k měsíci a říkáme: Strážce měsíce, který jsi nekonečná láska, vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-         Strážce měsíce, který jsi nekonečné štěstí vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-          Strážce měsíce, který jsi nekonečná radost vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-          Strážce měsíce, který jsi nekonečné zdraví vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-         Strážce měsíce, který jsi nekonečné bohatství vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-          Strážce měsíce, který jsi nekonečná moc vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-         Strážce měsíce, který jsi nekonečným vesmírem, vstup do mne a dej mi magickou sílu.

-         Nyní v klidu usedneme, zavřeme oči a zformulujeme a odříkáme svá  přání, jako by již byla splněná ( např.: Nemoc odchází, jsem dokonale zdravý. ).

-         Švihneme nožem směrem k měsíci. Představíme si, jak tímto švihnutím posíláme k měsíci naše přání.

-         Říkáme: Děkuji Ti strážce měsíce za splnění mého přání. Tak se staň.

-         Zrušení kruhu

Říkáme: Ruším tento magický kruh a propouštím všechny síly, které pomáhali při mém počínání.

         Sfoukněte svíčky a rituál je u konce.

 

Technika zírání do magického zrcadla (cesty časem)

Tato technika je stará jako lidstvo samo. V době , kdy ještě nebyla zrcadla se používala hladina tmavých jezer. Namísto zrcadla lze použít i křišťálovou(skleněnou) kouli.

Je třeba zajistit dostatečný klid a soukromí. Zrcadlo postavíme v potemnělé místnosti na stůl pokrytý černou látkou, nebo papírem tak, aby se v něm odrážel tento tmavý podklad. Zapálíme svíčku, která by měla být jediným zdrojem světla. V zrcadle ji však nesmíme vidět. Posadíme se pohodlně proti zrcadlu a zahledíme do jeho hloubky. Zvolíme si oblast, ze které si přejeme vidět vize. Zavřeme oči a uvolníme se metodou popsanou v „ Magickém chrámu“ (škola magie). Potom oči otevřeme a zíráme do zrcadla. Myšlenky by měly zůstat pokojné. Kdy se dostaví vize je velmi individuální. Někomu stačí půlhodina, někdo potřebuje cvičení mnohokrát opakovat.

Tahle velmi jednoduchá metoda nás může provést naším nynějším životem zpět a chcete li, i před naše narození do životů minulých. Také můžeme klást konkrétní otázky a pomocí vizí dostávat odpovědi. Je třeba si uvědomit, že tyto odpovědi přicházejí ve formě symbolických obrazů a nedají se jednoznačně brát jako dogma. Jedná se spíše o rozhovor našeho vědomí s naším nevědomím. Z tohoto důvodu varuji před snahou číst tímto způsobem budoucnost. Je to však velmi dobrá metoda k poznávání sama sebe.

 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                          Yorik

 

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek