Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

 

                                                        Magická praxe

 

Hned úvodem chci upozornit, že tato stránka navazuje na stránku „Škola magie“ a bez jejího důkladného

 prostudování jsou následující návody bezcenné.

     OBSAH

- Magický chrám                                                                               - Jak získat lásku, všeobecně

- Tvé právo na peníze a bohatství                                                     - Jak získat lásku konkrétního člověka

- Jak zvládnout svého šéfa                                                                - Technika pro úspěch při jednání nebo zkoušce

- Magická technika pro přivolání peněz                                           - Léčíme magií 

- Jak získat práci

 

Pokud jsme správně pochopili školu magie na těchto stránkách, magie pro nás není již nic tajemného.

Víme, že zkoumá nehmotné příčiny, které vyvolávají žádoucí důsledky ve hmotném světě.

Přičemž proces od příčiny k důsledku není zkoumatelný běžnými metodami a zdá se být iracionální.

Já tento proces nazývám působením tvořivých sil (viz škola magie).

Nejdůležitější příčinou, která vyvolává žádoucí důsledek je schopnost naprogramovat se  pomocí představ, myšlenek ,

emocí a očekávání na takový životní postoj, který je v souladu s naším přáním, tedy důsledkem.

Magická formule pak slouží k vytváření takového postoje v nás anebo k jeho upevňování.

Pokud zaujmeme postoj v souladu s přáním, nic nebrání tvořivým silám v jeho uskutečňování.

Kdo tohle pochopí a zvládne cvičením své myšlenky, představy a emoce, může využít praktické magie k čemukoliv.

Kdo to nepochopí, odloží magii jako bezcennou věc.

Proto se dříve, než vás vždy seznámím s magickou formulí, budu věnovat vytváření správných postojů.

Bez nich jsou magické formule jen prázdnými slovy.

Jako nejlepší začátek magické praxe doporučuji aby jste se připojili k našemu společnému Magickému řetězu.

Nejen že vám dodá moc kterou by jste jako jedinec bez něho těžko získali, ale zajistí vám i patřičnou ochranu.

Máte tak možnost hned od počátku těžit ze společné magické práce a současně s tím se můžete začít věnovat

výše zmíněným magickým cvičením. Magický řetěz je jediná magická práce, do které se můžete pustit bez předchozí přípravy.

Zformulujte do něj své osobní přání a vyzkoušejte ho používat alespoň měsíc. Pak vyhodnoťte co se vám podařilo a co nikoli.

A taky to, jestli jste vydrželi. Pokud ne, magie nebude zřejmě vaše cesta.

 

Řekli jsme si na základě jakých zásad magie funguje, naučili jsme se sestavovat magické formule,

víme už jak má vypadat samotná magická práce, snažíme se pomocí cvičení ovládnout naše myšlenky představy i emoce,

kultivujeme svoje vlastnosti. Pokud tohle známe a pracujeme na tom, můžeme začít bez obav využít těchto

schopností a znalostí individuálně. Magický řetěz by nám v tom měl opět pomoci.

Zůstane naší hlavní zásobárnou magických sil a můžeme do něj zformulovat i případnou potřebu pomoci s magickou činností.

Může nám pomoci i se cvičeními, které se nám příliš nedaří.

Dále zde uvedu příklady praktického využití magie. Myslím, že to je to, co každého nejvíce zajímá.

Ale chtěl bych ještě jednou upozornit, že pro individuální využití těchto návodů je nezbytné dosáhnout určitého pokroku

v magických cvičeních a kultivaci vlastností. Jinak hrozí, že budete zklamáni neúspěchem.

Musím poukázat ještě na jednu věc, o které jsem mluvil zatím jen v náznacích.

Je to chlubivost a pocit hrdosti na své úspěchy. Své úspěchy tvoříte uvnitř sebe a i když se projevují navenek,

prožívejte si svůj úspěch také uvnitř sebe. Nikdy se nechlubte, co jste dokázali a už vůbec nikdy neříkejte o své pomoci tomu,

komu jste magií pomohli. Chlubivost je negativní vlastnost a jako taková se vám také projeví. Pokud zachováte mlčení,

rozhodně se vám to vrátí v podobě odměny třeba ze strany ze které by jste to ani nečekali.

Jiná situace nastává v případě spřízněného mága. Zde není od věci svěřit se se svými úspěchy či neúspěchy a předat

si zkušenosti. Nesmí to ovšem zase přerůst v chlubivost. Mít spřízněnou osobu pro magickou práci je velká výhoda,

ovšem ne každý má to štěstí.

V každém případě máte nás Bílé mágy. Rádi budeme sdílet úspěchy i neúspěchy

každého z našich členů. Máte li chuť klidně napište.

 

                                                  Magický chrám

Praktickou část začnu praktickým doporučením. Vystavějte svůj magický chrám. Že nemáte prostor a prostředky? Ale máte. Vaše představivost má nekonečný prostor a vaše mysl je vaším nejmocnějším prostředkem. V naší mysli teď společně vystavíme chrám Bílých mágů. Bude to místo síly, do kterého přeneseme své vědomí při každé magické práci. Pokud jsme prošli alespoň prvním stupněm cvičení, je naše představivost toho již schopna. Výhoda společného magického chrámu spočívá v tom, že nám umožní vykonávat magii společně i přes to, že každý z nás bude ve fysickém světě někde jinde. Umožní nám používat stejných imaginárních magických pomůcek a tím jejich sílu zmnohonásobit. V magickém chrámu bude pak síla magického řetězu ještě násobena. Do našeho společného magického chrámu může každý z nás vstoupit podle libosti a pracovat v něm na uskutečnění svých přání. Společně do něj vstoupíme vždy při magickém řetězu. Stavba chrámu a vstup do něj není podmínkou a je čistě dobrovolná. Je zesilujícím prvkem pro Bílé mágy, kteří chtějí využít všechny možnosti které nabízí naše internetové společenství. Pro vstup do našeho imaginárního magického chrámu si zvolíme společné gesto. Bude to spojení špičky palce a malíčku levé ruky. Vždy když ve své představě budeme do chrámu vstupovat, provedeme na krátký okamžik toto gesto. Dáme mu tak časem sílu, která nám umožní  vstoupit do chrámu kdykoli, jen pomocí tohoto gesta i bez samotné představy. Je to opatření ryze praktické a jistě ho v budoucnu oceníte. Společná gesta budeme postupně tvořit i pro další magické praktiky. Jsou velkou výhodou zejména pro velké skupiny lidí jako jsou Bílí mágové. Ale teď už dost řečí a přejděme k praxi.

 

Než začneme se stavbou chrámu, pokuste se na chvíli zavřít oči a vypustit z hlavy všechny myšlenky (nulový stav).

Následující pasáž nahrajte na kazetu nebo cokoli jiného, lehněte si, zavřete oči a snažte se vyprávění co nejvíce prožít.

 

Mé tělo se uvolňuje. Mé tělo je čím dál více uvolněné. Mé tělo je zcela uvolněné bez napětí.

Má duše se uklidňuje , má duše je klidná. V mé duši se rozlévá moře klidu.

Mé myšlenky se upokojí. Mé myšlenky odplouvají, myšlenky jsou zcela pokojné. Nechám se volně unášet.

Padá na mě příjemná únava. Vše co uslyším budu prožívat jako ve skutečnosti.

Teď budu počítat od deseti do nuly. Z každým číslem bude mé tělo stále více uvolněné. Mé myšlenky budou pokojnější

a pokojnější. Z každým číslem se budu propadat stále více do sebe. Okolí pro mě stratí význam a budu poslouchat jen

 svůj hlas. Ten bude pro mne stále zřetelnější a jasnější. Budu ho poslouchat a nechám se jím volně unášet.

10,9,8 Mé tělo je stále uvolněnější. Cítím příjemnou tíhu v celém těle. Okolí pro mne ztrácí význam.

Poslouchám jen svůj hlas.Propadám se stále více do sebe.

7,6,5 S každým číslem je mé tělo stále uvolněnější. Cítím příjemnou tíhu v celém těle. Okolí pro mne ztrácí význam.

Poslouchám jen svůj hlas.Propadám se stále více do sebe.

4,3,2,1,0 Mé tělo je zcela uvolněné. Nechám se volně unášet. Poslouchám jen svůj hlas.

Sedím na dece uprostřed léta na louce plné voňavých květin. Je mi velmi příjemně. Kolem je slyšet bzukot včel.

Přilétají ke mně barevní motýli a usedají na moje ruce. Cítím jejich jemný dotyk. Vnímám všechnu barevnost kolem.

Mnoho barevných květin, barevných motýlů. Tráva je nádherně zelená. Obloha je čistě modrá.

Do tváře mi věje příjemný teplý větřík. Přivoním si k nejbližší květině a pocítím opojnou vůni.

Mírně se mi zatočí hlava. Mám pocit, jakoby jsem se vznášel. A skutečně. Je to velmi příjemné.

Deka na které sedím se začala se mnou vznášet. Teď už  louku vidím z výšky a je to krásný pocit. Letím nad lesem,

nad řekou a pociťuji vnitřní klid a jistotu. Přilétám k moři a vím že mým cílem je nádherný ostrov.

Cesta je klidná a zábavná. Sleduji a posloucháte šumění vln, volání racků, slunce příjemně hřeje.

Nasávám do sebe teplo jeho paprsků. Můj ostrov už je na dohled. Ostrov Bílých mágů je čarokrásnou pevninou 

uprostřed smaragdového moře.

Je prozářen sluncem a bělostí pláží. Přistávám na něm a cítím že jsem vítán.

Zaplavuje mě pocit nekonečné lásky, bezpečí a dokonalé harmonie. Láska vyzařuje z každé věci z každého kamene,

z každé rostliny i z každého živočicha. Přede mnou se vine stezka z bílých oblázků. Vydávám se po ní.

Po chvilce stojím před branou chrámu, ze kterého na mě dýchá posvátná úcta. Chrám je hlídán sedmi lvy.

Otevřou bránu těm, kteří přicházejí konat dobro a bez milosti roztrhají každého kdo přichází škodit.

Vcházím do chrámu. Na okamžik spojím špičku malíčku a palce levé ruky. Kdykoliv v budoucnu budu chtít vstoupit

do chrámu, bude stačit udělat toto gesto. Chrám je kruhový s bohatou klenbou. Jižní část chrámu je otevřena

s vyhlídkou na moře. Teď si všímám, že strop je průhledný, ale přesto je uvnitř světlo jen tlumené.

Vnímám příjemný chlad. Na dlážděné podlaze se ozývají mé kroky. Cítím se velmi příjemně a zároveň vnímám

obrovskou rozlohu tohoto chrámu. Po stranách chrámu jsou v kruhu křesla vytesaná do kamene zdobená zlatem.

Na nich měkké polštáře. Přistupuji k jednomu z nich. Je na něm vytesáno moje jméno. Usedám.

Uprostřed chrámové místnosti stojí kamenný zdobený stůl. V jeho středu spočívá světelná koule.

Její světlo je tím nejjasnějším světlem, které jsem kdy viděl. Je jasnější než slunce, ale neoslňuje. Prozařuje chrám,

 prostupuje jeho stěnami, toto světlo se rozlévá po celé zemi, do celého vesmíru. Vnímám celou svou bytostí,

že je to světlo absolutní lásky inteligence harmonie a moci. Je vším, co je mi svaté. Naplňuje mě a září ze mne.

Jsem jeho součástí a vím, že zůstane ve mne již napořád. Dává mi magickou moc a ochranu před vším zlem. Vím,

že každé přání, které v tomto chrámu vyslovím, musí být bezpodmínečně splněno na všech úrovních vesmíru,

stejně jako přání všech bílých mágů. Má vůle je zde absolutním zákonem a absolutní vůlí, stejně jako vůle všech

Bílých mágů. Tento chrám je mým vesmírem a já jsem jeho vládcem. Vím , že se sem můžu vrátit pouhou myšlenkou

a gestem a pouhou myšlenkou můžu chrám také kdykoliv opustit. Je to nezničitelné místo mojí magické síly.

Teď opouštím chrám a myšlenky se upokojí. Rozplývají se. Budu počítat od jedné do deseti a s každým číslem se budu

stále více probouzet. Do mého těla se bude vracet přirozené napětí. Budu stále bdělejší. Až vyslovím číslo deset,

budu zcela vzhůru a budu se cítit velmi příjemně. Vše si budu dokonale pamatovat. Vše se mi bude dařit.

1,2,3, Do mých rukou se vrací cit a pohyb, do mých nohou se vrací cit a pohyb, mé tělo se probouzí.

Každým okamžikem jsem bdělejší a bdělejší. 4,5,6, Vnímám své okolí a mé vědomí i tělo je zcela bdělé,

za chvíli otevřu oči a budu zcela vzhůru a budu se cítit velmi příjemně. 7,8,9,10. Otvírám oči a mé tělo i vědomí

je zcela vzhůru. Cítím se velmi příjemně.

 

Stavbu chrámu stačí provést jen jednou. Kdo by si ji však chtěl zopakovat, není to na škodu.

Stavba ve vás vyvolá velmi příjemné pocity a navíc si otestujete svoji představivost a sugestibilitu.

 

 

                                                  Tvé právo na peníze a bohatství

 

Začnu tímto tématem, protože zajímá úplně každého a pro mnohé je dokonce motivujícím prvkem pro magickou práci.

Upřímně říkám, že na tom není nic špatného.

Nikdo z nás nepřišel na svět aby živořil. Teď slyším mnohé: „To není pravda. Někteří tuto zkušenost potřebují.“

Ne. Protivenství a překážky se nám staví do cesty abychom se z nich poučili a překonali je. Ano překonali a ne se v nich topili

a povyšovali vlastní utrpení na zásluhu. Kdo si bude neustále stěžovat nebo se dokonce chlubit tím jak je chudý, chudý také

zůstane. Je pravdou, že jak postupujeme ve svém duchovním vývoji, přestávají být pro nás hmotné věci důležité.

Ale takový člověk si nikdy nestěžuje a ani se necítí být chudý. Mít dostatek prostředků ke šťastnému životu je právem každého

člověka.

Pokud toho nedosahujeme, je na vině jeden z následujících faktorů. A těch se musíme zbavit nejdříve.

      -         Máme o sobě mínění, že nám se nikdy nepoštěstí mít dostatek prostředků.

-         Závidíme bohatým lidem

-         Zlehčujeme nebo pomlouváme úspěchy druhých

-         Věříme, že peníze jsou kořenem všeho zla.

-         Věříme, že chudoba je ctnost.

-         Používáme často výroky (a tím z nich tvoříme magické formule): „ Na to nemám, to si nemohu dovolit,

      já nikdy nevyjdu s penězi, to je pro mne příliš drahé, poctivě se peníze vydělat nedají “, a další podobné.

-         Litujeme se.

 

Víme, že situace v tomto hmotném světě vytváříme svými myšlenkami, představami a emocemi. Pro člověka ve finanční nouzi

je velmi těžké změnit negativní výroky ve výroky pozitivní ovšem k tomu by nám mělo přispět naše cvičení k ovládání myšlenek.

Každou negativní myšlenku, emoci nebo představu zastavte hned v zárodku a nahraďte je opakem. Musí se z toho stát váš

osobní životní postoj. Mám právo být bohatý. A tak to je. Momentální situace vůbec není důležitá.

Když prší, tak si taky nemyslíte že bude pršet navždy. Sami sebe musíte přesvědčovat každou myšlenkou, že vaše dobré časy

právě přicházejí.

Zde se plnou vahou uplatní jedno z pravidel magie: „Věř.“

 

Máme o sobě mínění, že nám se nikdy nepoštěstí mít dostatek prostředků

Znám mnoho lidí kteří zbohatli a neměli nic.

Mám kamaráda kterému  jeho přítelkyně oznámila, ať se sbalí a odejde z jejího bytu. Odešel s jedním kufrem bez prostředků.

Zpočátku tvrdě pracoval. Během dvou let byl vlastníkem prosperující továrny. Příliš důvěřoval svému společníkovi a znovu byl

bez prostředků. Za další dva roky stál v čele velké stavební firmy. A tak to zůstalo doposud.

Chci říci, že nikdy jsem neslyšel tohoto člověka naříkat na nedostatek nebo na nepřízeň osudu.

On pochopil, že překážky přicházejí abychom je překonávali a pokud v sobě máme pevnou víru, potom nám nic nestojí v cestě.

Nikdy ho ani nenapadlo že by měl žít v chudobě. A tvořivé síly se k němu podle toho zachovali.

  

Závist – Jedna z největších brzd na cestě k bohatství. Kdo závidí, sám sobě v duchu přiznává, že není schopen dosáhnout

toho co druzí. Degraduje tím své schopnosti a oni se podle toho chovají. Boj se závistí je pro mnohé lidi velkým problémem.

Chce to velkou vnitřní sílu. Pokud patříte mezi ty, kteří si ještě se závistí neporadili při kultivaci vlastností, lze vám doporučit

následující. Na místo závistivé myšlenky postavte větu: „ Přeji všem úspěch ve všem co dělají. Jejich radost je i mou radostí,

jejich úspěch je i mým úspěchem.“ Ze začátku to půjde vyslovit jen ztěžka, ale časem se to stane osvobozujícím zvykem.

 

Zlehčování úspěchů druhých – Je snad v naší národní povaze zlehčovat a nebo zesměšňovat úspěchy druhých.

Vzpomeňte si kolikrát jste to sami udělali. Nevědomky tím snižujeme i vlastní úspěch. Stavíme ho do role něčeho bezcenného.

Uznávejme lidi, kterým se daří. Podvědomě se tak postavíme do jedné řady s nimi a nebudeme blokovat naše tvořivé síly.

 

Věříme, že peníze jsou kořenem všeho zla – Peníze jsou jen symbolem určité hodnoty. Kdybychom ještě vyměňovali ovce

za nástroje, vůbec by nás nenapadlo považovat ovci nebo sekyru za symbol zla. Peníze jsou věcí velmi praktickou, neboť

ovce se po kapsách špatně nosí. V dnešní době nahrazují peníze kreditní karty a ještě jsem neslyšel, že by kreditka byla

symbolem zla. Peníze jsou pouze zneužitelné ke špatným účelům. Ale stejně tak se dají použít pro věci velmi prospěšné.

Vytvořte si kladný vztah k penězům a žádným nepodloženým výrokem do nich nevkládejte jiný smysl, než skutečně mají.

Naučte se přispívat na dobročinnost. Vtisknete tak penězům punc prospěšnosti a zároveň vyhovíte dalšímu magickému

pravidlu –„pomáhej“.

 

Probrali jsme ty nejdůležitější věci, které jsou příčinou nedostatku blahobytu a peněz.

 

 

                             Jak peníze přivolat a kdy a kolik jich můžeme očekávat.

 

Někteří z vás na tomto místě teď budou očekávat jednoduchou magickou formulku, která jako mávnutím změní váš život v 

bohatství. Kdo prostudoval školu magie na těchto stránkách už ví, že magická formule je významným, nikoli však jediným

faktorem v magii. Pro to, aby fungovala musíme vytvořit podmínky sami v sobě. Mysli, věř, pomáhej a očekávej.

Z výše uvedeného je patrné, že blahobyt nebo chudoba není úděl ale životní postoj a zvyk.

Pokud se nám podaří zbavit se uvedených faktorů, které od nás peníze odhání je nutné je nahradit postoji opačnými. Musím však

varovat před extrémy. Hromadění peněz jen pro samotné peníze je nesmyslné a ochuzuje nás to o mnoho dalších radostí.

Lidé, kteří podlehnou hromadění majetku si ho ve skutečnosti vůbec neužijí. Vše v našem životě by mělo sloužit k jeho

hodnotnějšímu prožívání. Stejně tak peníze.

Jak stanovit ideální míru? Je to velmi individuální a může se to měnit během života. Na začátku by jsme si měli uvědomit,

co je pro nás v životě důležité. Vyjdeme z toho co máme.

Naše práce- Práce je většinou zdrojem našich příjmů, ukrajuje nám z života mnoho času a podřizuje se jí i osobní život.

Máte práci? Jestli ne, tak počkejte na další kapitolu. Tam popíši, jak práci získat.

Jestli ano, rozeberte si váš vztah k ní vzhledem k vašemu soukromí.. Zodpovězte následující otázky.

-         Dělám to, co mě baví?

-         Je mi práce koníčkem?

-         Je možné, abych za stejnou práci dostával více peněz? Jak toho dosáhnout?

-         Mám čas na své koníčky?

-         Mám čas na rodinu a přátele? 

 

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, pak je vaše cesta správná a  jistě nemáte

finanční potíže. Využijete  tedy magii ke svému dalšímu finančnímu růstu.

Pokud jste odpověděli vesměs záporně, je čas na změnu. Mít práci současně koníčkem je výsada.

Vedou k ní dvě cesty. Ta první a méně častá je ta, že ze svého koníčka vytvoříme obživu.

Přemýšlejte co vás nejvíce baví a v čem jste zároveň velmi dobří. Představujte si často, že děláte tuto činnost a plynou

vám z ní peníze. Otevřete tak bránu tvořivým silám a ukážete jim směr. Oni pak před vás postaví příležitosti.

Druhou možností je, vytvořit ze svého zaměstnání koníčka. V mnoha oborech a mnoha lidem se to zdá nemožné.

Ze své vlastní zkušenosti vím, že to možné je. Přemýšlejte nad svou prací a jak by jste ji mohli dělat ještě lépe.

Najděte svá slabá místa a pokuste se je překonat. Najděte i silná místa a zkuste je ještě zesílit.

Stereotypy nahraďte něčím novým. Pokuste se věci dělat jinak než ostatní. A nebojte se hovořit o tom, co se vám povedlo.

Naučte se prodat sami sebe.

A ještě jedna důležitá věc. Nikdy nesmýšlejte špatně o svém šéfovi. On bývá většinou hybnou silou vašeho profesionálního

růstu a spokojenosti ve vašem zaměstnání. Pokud jste přesvědčeni, že je to nebetyčný blbec, nedivte se ,

že jeho chování k vám je takové. I kdyby tohle vaše přesvědčení byla pravda, změňte ho. Změní se i jeho přístup k vám.

Jedna žena mě požádala o radu. Její šéf, podle jejího mínění, jí neustále šikanoval ve věcech, kterým sám rozuměl

mnohem méně než ona. Měla vůči němu takovou averzi a takový strach, že se roztřásla vždy, když ho jen zahlédla.

Při rozhovoru s ním nebyla schopna souvislé řeči. Nebyla sama, protože na tohoto člověka tak reagovala většina zaměstnanců. 

Poradil jsem jí krátkou magickou formuli, kterou měla odříkávat hned po probuzení, těsně před spaním, během dne když měla čas a vždy před setkáním se svým šéfem. Díky této formuli začala svůj vztah k nadřízenému měnit. Po měsíci byla již schopna mluvit s ním a rozumě uvažovat. Po šesti týdnech byla schopna sama za ním přijít se svými návrhy na to, co by se mohlo ve firmě vylepšit, po dvou měsících již byla přesvědčená že její šéf je vlastně příjemný člověk i když trošku morous a po čtyřech měsících byla povýšena jako nejlepší pracovník na mnohem lépe placené místo.

Pokud máte podobného šéfa, změňte svůj přístup k němu a změníte i jeho. Mocnému proudu energie se odolat nedá.

Teď vám předložím po všech těch řečech funkční ověřený návod.

 

                                     Jak zvládnout svého nadřízeného

Najděte si chvilku, kdy vás nikdo nebude rušit. Zavřete oči a spojte špičku palce a malíčku. V myšlenkách vejděte do chrámu

Bílých mágů. Usedněte do svého křesla. Na kamenném stole uprostřed sálu jasně svítí světlo lásky. Cítíte jak vámi prostupuje

a nabíjí vás. Vy jste zde absolutním vládcem a tak se také cítíte. Každá vaše myšlenka a každá představa se bez výjimky

musí uskutečnit. Představte si jak naproti vám, na dosah ruky, sedí váš šéf. Jenže tady jste šéfem vy. Jste šéfem laskavým

a natáhnete k němu obě ruce. On je poslušně uchopí. Držíte se za ruce a díváte se jeden druhému do očí.

Vládne mezi vámi atmosféra porozumění. Posíláte teď k němu růžové světlo a to vás oba obklopuje.

Víte, že vše co si myslíte a co vyslovujete váš šéf chápe, uznává a nechává se tím ovlivnit. Setrvejte s touto představou

a současně odříkejte následující formulku:

Jsem naplněn sebevědomím a odvahou. Jsem inteligentní a nápaditý člověk a můj šéf to ví a dává mi to najevo.

Vše co dělám, dělám velmi dobře a můj šéf to ví a dává mi to najevo. V přítomnosti svého šéfa se cítím dobře.

Ve všem co mu říkám je cítit mé sebevědomí a profesionalita. Tak se staň.

Nyní svou představu obklopte v duchu zlatým světlem a odešlete ji tvořivým silám. Nyní sedíte v chrámu opět sami.

Pokuste se prožít pocit vítězství. Pak představu nechte rozplynout.

Toto magické cvičení opakujte nejméně třikrát denně. Po probuzení, před spaním a uprostřed dne.

Ideální by bylo použít jeho formulku i v magickém řetězu na místě osobního přání.

Formulku si odříkejte i před každým plánovaným setkáním se šéfem.

 

 

Znám mnoho lidí nespokojených se svým zaměstnáním nebo se svým šéfem. Často je to hlavní příčina finančního neúspěchu jinak

velmi schopných lidí. Příčina toho, že neschopní předbíhají schopné. Když se bavíme o penězích, musel jsem se o tom rozepsat.

 

                                              Magická technika pro přivolání peněz

Pokud jsme si vytvořili správný postoj k penězům, k práci a k šéfovi, naladili jsme se navhodný kmitočet pro příjem peněz.

Teď už nic není v rozporu a tvořivé síly mohou vykonat své dílo. Jak tedy bude vypadat magická práce pro příjem peněz.

V klidu usedněte, nebo si lehněte. Zavřete oči.

Spojte špičku malíčku a palce a přeneste se v představě do chrámu bílých mágů.

Na kamenném stole uprostřed chrámu září světlo absolutní lásky a moci. Prozařuje vás a naplňuje.

Víte, že s tohoto místa ovládáte celý vesmír a každé vaše přání musí být bezvýhradně splněno na všech úrovních vesmíru.

Vedle kamenného stolu leží veliká truhla naplněná zlatem a drahými kameny. Víte že je bezedná a bohatství v ní nikdy neubývá.

Můžete si nabrat kolik chcete a můžete se kdykoliv vrátit.

Je to váš nevyčerpatelný zdroj. Naplňuje vás to klidem a jistotou. Už napořád jste bohatí.

Nakloníte se k truhlici. Uděláte magické gesto pro příjem peněz: přejedete třikrát špičkou palce přes bříško prostředníčku

a ukazováčku. Do vašich kapes teď samo skočí tolik drahokamů, kolik zrovna potřebujete. Ne méně a ne více.

Můžete se přece kdykoli vrátit a nabrat si znovu. Vedle truhlice stojí obrovský kus zlata.

Je větší než vy. Přicházíte k němu a vcházíte do něj. Cítíte, jak se sami stáváte tím kusem zlata.

Uvědomujete si jeho teplotu, tvar, hustotu a hlavně jeho hodnotu.

 

Tuto představu si podržíte a v duchu nebo nahlas odříkáte následující formulku:

Můj život i má mysl je naplněna bohatstvím.V bohatství ráno vstávám a v bohatství večer usínám.

Peníze ke mně proudí v nadbytečném množství. Vše co dělám dokážu proměnit v bohatství.

Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.

Nyní celou představu v duchu obklopte zlatým světlem a odešlete tvořivým silám.

 

Toto magické cvičení provádějte minimálně třikrát denně. Samotnou magickou formulku

odříkejte i během dne, když máte chvilku času.

Magické gesto pro příjem peněz, přejedete třikrát špičkou palce přes bříško prostředníčku a ukazováčku, dělejte vždy,

když budete přijímat nějaké peníze. V obchodě, v bance, v práci.

Časem bude stačit samotné toto gesto, aby našlo pro vás další zdroj příjmů.

Někdy toto cvičení dokáže proměnit rázem celý život. Přivolá výhru, neočekávaně něco zdědíte, či se najde jiný zdroj.

Ve většině případů však toto cvičení bude pracovat pozvolna

A bude vám vytvářet příležitosti, které jste předtím neměli. Mnohdy ukáže i správnou cestu k penězům, kterou jste neviděli.

Je třeba se neuzavírat do sebe a mýt otevřené oči, aby jste příležitosti nepropásli.

Cvičte poctivě a vytrvejte. Vaše cesta nemůže vést jinam, než k blahobytu.

 

 

                                                Jak získat práci

Je mnoho lidí, kteří práci nemají, ale jen nemnoho z nich opravdu pracovat chce. Pokud práci nemáte odpovězte sami sobě

pravdivě na otázku jestli o ni stojíte, anebo vám současný stav vlastně vyhovuje. Někteří by práci chtěli,

ale jenom takovou a nebo makovou. Je mnoho výmluv, proč zrovna tohle není to pravé. Pokud jste opravdu v nouzi a opravdu

chcete pracovat potom vezmete jakoukoliv práci. Každá může totiž být příležitostí a odrazovým můstkem k vyšším cílům.

Je nutné si uvědomit, že k získání vhodné práce je nutné opět v sobě vytvořit podmínky, aby tvořivé síly mohly začít

pro vás pracovat. Přemýšlejte často o tom, co by jste rádi dělali, jak by vypadala vaše ideální práce.

Vytvořte svůj strategický plán k získání práce. Měl by obsahovat písemně zpracovaný životopis, ve kterém zdůrazníte

všechny své dosavadní úspěchy. Přemýšlejte nad každou vaší předností, jak a kdy se projevuje, kdy se dá využít,

jaký přínos by měla pro vašeho zaměstnavatele. Tímto cvičením budete postupně vytvářet patřičnou hladinu sebevědomí,

což je pro následnou magickou práci nezbytné. Dále si zapište všechna místa, kde se dá práce hledat. Inzeráty, internet,

úřady, známí, atd. Na každý den v týdnu si stanovte z tohoto seznamu alespoň jedno místo, kde hledat budete.

Tvořivé síly musíte přesvědčit, že opravdu práci hledáte.

Každé ráno po probuzení a každý večer před spaním budete provádět následující magické cvičení.

 

Lehněte si a uvolněte celé tělo. Spojte špičku palce a malíčku a v představě vejděte do chrámu Bílých mágů.

Usedněte tam do svého křesla. Na stole uprostřed chrámu svítí světlo absolutní lásky a moci. Celé vás prosvěcuje.

Cítíte, jak získáváte jeho moc. Jste středem vesmíru a jeho neomezeným vládcem. Každé vaše přání bude bezvýhradně

okamžitě splněno. Nad kamenným stolem visí černé plátno. Na něm je promítán starý černobílý film. Vidíte se v tomto filmu.

Nemáte v něm práci. Ale vy jste tady vládcem. Stačí vaše jediná myšlenka a celé plátno se sroluje a odletí vpravo mimo vaše

zorné pole a mimo chrám. Tam je navždy zamčeno do staré truhlice. Nad stolem v chrámu se objevuje nové, bílé plátno.

Vidíte se na něm, jak děláte to, co jste si vždy přáli a jak za tuto práci berete mnoho peněz.

Tuto představu si podržíte a odříkáte následující formuli:

Mám práci která mě baví a uspokojuje. Jsem prospěšný sobě i druhým lidem. Dělám svou práci nejlépe,

 jak jen dokážu a jsem za to po zásluze oceněn. Vydělávám spoustu peněz. Cítím se šťastný.

Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.

Teď celé plátno i s vaší představou do sebe nasává světlo lásky, které v chrámu svítí, až je celé tímto světlem prozářeno.

Nyní celý obraz odešlete myšlenkou vlevo vzhůru tvořivým silám.

 

Je dobré toto cvičení provést nejen ráno a večer, ale ještě jednou během dne a doplnit ho rituálem ohně (najdete ho na stránce rituály).

A na závěr ještě jedna rada s magií nesouvisející. Vyhněte se těm nabídkám práce, kde se zdráhají vám hned napoprvé říct,

co by bylo náplní vaší práce a nebo dokonce vyžadují určitou investici. Ač tyto nabídky mají sebelepší vysvětlení,

splakali by jste nad výdělkem. 

 

                                           Jak získat lásku a náklonnost

Láska, náklonnost, sympatie, to všechno by člověk chtěl mít. Jestliže svět kolem nás je složen z vibrací různých

frekvencí, potom některé z nich vnímáme positivně a některé negativně, záleží na tom, jak my sami jsme

naladěni.

Jsou frekvence, které jsou příjemné většině lidí. A cílem magického cvičení pro získání lásky,

by mělo být naladit se právě na tuto frekvenční úroveň. Víme už, že toho lze dosáhnout cíleným zacházením

s našimi myšlenkami, představami, pocity a očekáváními. Půjde nám tedy především o to, naladit se vnitřně

na pocit že jsme milováni a obdivováni. Jestliže máme s těmito vibracemi splynout, musíme také my cítit,

že opravdu milujeme ostatní lidi. Pokud se nám podaří s postojem že milujeme a jsme milováni ztotožnit,

potom nic nebrání pomocí dalších magických cvičení získat lásku či sympatie konkrétních lidí.

Má to však svoje zákonitosti a pravidla ať už technická a nebo etická. Ale o tom později.

Jak tedy v sobě vytvořit základ, pocit že miluji a jsem milován.

Co musíme udělat nejdříve je to, že eliminujeme v sobě všechny pocity opačné.

Jsou bezpochyby lidé, kteří jsou nám nepříjemní a mnohé dokonce nenávidíme.

Každý takový pocit, každou takovou myšlenku je třeba zastavit hned v zárodku.

My jsme milující a milované bytosti a máme pochopení pro slabosti druhých.

Kdo chce být protivný, ať je. Sám se připravuje o dar být milován. Dívejte se na takové lidi shovívavě.

Nekritizujte je. Jsou na nižším stupni vibračního pole než vy.

Možná vám je život postavil do cesty právě pro to, aby jste se naučili zaujmout k nim ten správný postoj.

Nesuďte druhé. Každý má právo na svůj pohled, i když je třeba odlišný od toho vašeho.

Naučte se nesobecky milovat sami sebe. Nemůžeme chtít lásku od druhých, pokud se sami nemáme rádi.

Napište si všechny své dobré i špatné vlastnosti a porovnávejte a rozvíjejte (viz škola magie).

Odpouštějte sobě i druhým (viz škola magie).

Naučte se stále chodit s úsměvem. Úsměv sám o sobě má magickou moc. Má vliv nejen na naše okolí,

ale i na nás samotné. Vyzkoušejte si nasadit úsměv a podržet ho alespoň půl minuty. Uvidíte,

jak se vám za tu půlminutu zlepší nálada. Cvičte úsměv a vytvořte si z něj zvyk.

Je to ta nejjednodušší cesta k srdci lidí.

A ještě jedna rada. Choďte vzpřímeně. Vzpřímené lidi vnímáme podvědomě jako sebejisté a přitažlivé.

Při rozhovoru s lidmi se jim dívejte na kořen nosu. Váš pohled tak bude mít magický účinek.

Následující cvičení je dobré cvičit minimálně dvakrát denně.

 

                                                              Magická  technika pro získání lásky

Udělejte si pohodlí. Spojte špičku malíčku a palce. V myšlenkách vejděte do chrámu Bílých mágů.

Okamžitě vás zaplaví světlo absolutní lásky, které zde svítí.

Tentokrát zde nejste sami. Stojíte v kruhu s mnoha lidmi a držíte se za ruce. Některé z nich poznáváte.

Jsou to ti o jejichž přízeň stojíte, ale je zde i mnoho neznámých lidí. Vy jste ten který zde vládne, j

e to vaše vůle, která se zde okamžitě vyplní. Cítíte, že jste milován všemi lidmi v celém vesmíru.

Světlo lásky, které zde svítí má teď růžovou barvu. Jak se držíte za roce, všechny vás toto světlo obklopuje.

Tuto představu si podržte a odříkejte v duchu následující formulku:

Jsem středem lásky. Láska je ve mne a láska mě obklopuje. Miluji lidi a lidi milují mne. Z

 každého mého pohledu, každého gesta i činu je cítit láska. milován. Nesu v sobě světlo lásky

a rozsvěcím ho v každém, s kým se setkám. Miluji a jsem milován.

Myslím věřím pomáhám a očekávám. Tak se staň.

Celou představu teď v duchu obklopte zlatým světlem a odešlete tvořivým silám.

 

                             Jak získat lásku či přízeň konkrétního člověka

 

Zde musím začít poněkud z jiné strany. Láska je opravdu slepá a často toužíme po člověku, který prostě

a jednoduše na naši životní cestu nepatří. Ty důvody mohou být skryté a pro nás nepoznatelné.

Mnohdy také potřebujeme pro náš duševní i duchovní vývoj prožít lásky nešťastné, poučit se z nich a překonat je.

Mnohem častěji si však nešťastné lásky vyrábíme sami. Všimněte si, že nejvíce nešťastných lásek prožívají lidé

se sklonem k sebelítosti, sebepodceňování a poraženectví. Ti, kteří zůstávají nad věcí, jakoby lásku sami přitahovali.

Věčně rozesmátí zdánlivě bez problémů. I to souvisí s naším vibračním polem. Smích a pohled na problémy z perspektivy

vytváří široké a velmi příjemné vibrační pole. V takovém poli se pak nachází vibrace mnoha dalších lidí a jsou jím přitahováni.

Své partnery si prvotně vybíráme očima. Vzhled je pro nás velmi důležitý. Pro rozvinutí a udržení vztahu jsou pak

mnohem důležitější shodné vibrace. Proto jsou mnohdy lidé méně tělesně přitažliví úspěšnější v lásce, než lidé od přírody

navenek krásní.

Když celý tento problém zjednoduším až k základu, tak nám v magii půjde opět o to, abychom se naladili na stejnou

vibrační úroveň jako je náš vytoužený či vytoužená. Pak ho pomocí tvořivých sil můžeme získat. Upřímně říkám,

že ne vždy se nám to podaří, protože někteří lidé jsou zcela mimo naši frekvenční úroveň. A také upřímně říkám, že i když

mnoho z nás bude schopno vyladit se mimo svou úroveň, soužití s takovým člověkem pak nepřinese nic dobrého.

Dokážu pochopit že si člověk myslí, že právě tento partner je ten pravý a žádný jiný. Dokážu pochopit slepou lásku

i slepou vášeň. Snad každý z nás si tím prošel. Ale s pohledu člověka, který se na tento problém dívá již z nadhledu a doufám,

že i s určitou životní moudrostí, bych doporučoval vytvářet v sobě co nejširší vibrační pole lásky podle receptu zmíněného výše

u kapitolky pro lásku všeobecně.

Někdy se musíme někoho bolestně vzdát, abychom z někým jiným poznali opravdovou lásku. Neuzavírejme se do svých bolestí.

Prožívejme je s pohledem kupředu, kde vidíme pocit štěstí, který jednou přijít musí. I v době našich nešťastných lásek

nechme otevřené naše vibrační pole ostatním lidem. A pak přijde ten zázrak a ono to přebolí a přijde láska šťastná.

Slíbil jsem, že uvedu magické cvičení pro získání lásky konkrétního člověka a tak to i učiním.

Je určeno především těm nesmělým, kteří neví jak udělat první krok, a těm kteří neví jak na sebe upozornit i těm,

kteří chtějí současnou lásku posilovat. Je určeno pro lásku nesobeckou. To zdůrazňuji! V opačném případě by jsme se se zlou

potázali. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli mám tuto magickou techniku vůbec zveřejnit.

Je natolik silná a natolik zasahuje do soukromí že jsem váhal. Popravdě řeknu, že je zneužitelná.

Na druhou stranu dokáže zázraky i v pozitivním slova smyslu. Dokáže spojit ty správné lidi, vytvořit ztracenou harmonii v rodině

i mimo ni. Dá se využít i k pomoci druhým lidem. Používejte ji čestně a s rozvahou.

 

                                       Magická technika pro získání lásky konkrétní osoby 

Udělejte si pohodlí. Zavřete oči. Dokonale a postupně uvolněte tělo, jako při stavbě magického chrámu.

Spojte špičku malíčku a palce. V myšlenkách a představě vejděte do chrámu Bílých mágů.

Okamžitě vás zaplaví světlo absolutní lásky, které zde svítí.

Magický chrám je váš vesmír a vy jeho vládce. Uvědomte si, že každá vaše myšlenka a představa se musí uskutečnit.

Vaše vůle je zákonem. Stojíte uprostřed chrámu a vychází z vás čisté stříbrné světlo. Vytváří kolem celého vašeho těla

světelné stříbrné pole do vzdálenosti asi jednoho metru. Toto světelné pole se chvěje v mírných a rychlých vibracích.

Pociťujete tyto vibrace a jsou velmi příjemné. Jsou to vibrace lásky. Kousek od vás někdo stojí. Je otočen zády.

Vy víte, že je to ta osoba, o jejíž lásku stojíte. I kolem ní je stříbrné světelné pole a vibruje. 

Nyní v představě spojíte špičky obou palců a obou ukazováčků i obou malíčků.

Prázdný prostor mezi prsty vytvoří „srdce“ (toto gesto si nacvičte předem, aby jste o něm měli jasnou představu).

Srdce namiřte na osobu před vámi a fouknutím k ní vyšlete stříbrné světelné srdce vytvořené z vašich vibrací.

Vaše vibrační pole však zůstane neporušené. Stříbrné srdce se dotkne vibračního pole oné osoby a rozplyne se v něm.

V té chvíli se ona osoba otočí a kráčí k vám s úsměvem. Díváte se jeden druhému do očí. Zastaví se krok před vámi

a podá vám ruce. Uchopíte je. Cítíte, jak vaše vibrační pole se prolínají. víte že začínají vibrovat ve stejné frekvenci.

Soustřeďte se na tuto chvíli a prožijte si ji. Obě stříbrná pole se spojují a stávají se jedním společným polem se stejnou

vibrací. Uděláte krok, a vejdete do těla oné osoby. Rozplýváte se v ní a ona ve vás. Jste teď jedno tělo, jedna bytost,

jedna mysl. Ani vy, ani ona teď není dominantní. Vaše zájmy, touhy i budoucnost jdou společně jedním směrem.

Tuto představu si podržíte a odříkáte v duchu následující formulku:

Spojuji teď naše těla, spojuji teď naši mysl, spojuji teď naši auru v jeden celek.

Jsme jedna bytost a společně kráčíme vpřed. Kráčíme s láskou a láska jde s námi.

Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.

Celou představu teď zarámujte v mysli do zlatého světla a odešlete vlevo vzhůru tvůrčím silám.

Počítejte od jedné do deseti a zvolna se vracejte ke bdělému stavu. Pokud toto cvičení provádíte před spaním,

nevracejte se a pokuste se z něj rovnou usnout. To ještě zvýší jeho účinek. Tuto techniku provádějte dvakrát denně.

Vždy když potkáte či uvidíte osobu o jejíž lásku usilujete proveďte gesto „srdce“ z rukou, jako jste prováděli v představě

a nenápadně fouknutím k tomu člověku vyšlete imaginární stříbrné srdce ze svých vibrací.

Touto technikou se dá pomoci i druhým lidem. V chrámu Bílých mágů můžete takto spojit jakýkoli pár,

urovnat rodinné rozepře.

 

                             Jak úspěšně ovlivnit jednání nebo zkoušku

Každý den s někým musíme jednat a každé takové jednání ovlivňuje náš budoucí život. Jsou ale jednání,

která jsou pro nás klíčová, anebo to tak alespoň cítíme. Mezi ně můžeme zařadit jednání obchodní, soukromá, na úředech,

patří sem i různé druhy zkoušek a kontrol. Ve všech těchto případech můžeme použít stejnou magickou techniku.

Nesmíme zapomenout, že i tentokrát bude rozhodovat naše vyladění na danou situaci. Je velmi důležité shromáždit všechny

informace nutné k řádnému vedení jednání. Projít všechna silná i slabá místa tématu.Připravit se celkově profesionálně.

Magie nám pomůže ovlivnit partnera v náš prospěch, dokáže nám vložit do úst ve správnou chvíli správnou odpověď.

Štěstěna bude při nás.

Pro celkový zdar je velmi důležité, abychom k jednání přistupovali férově a výsledek byl oboustranně výhodný.

Pokud bychom chtěli této techniky zneužít k vlastním jednostranným výhodám, nebo dokonce k podvodu, nezískali

by jsme nic, nebo pravý opak toho, co jsme chtěli. Pokud víme, kde jednání bude probíhat, máme určitou výhodu.

Můžeme předem tuto místnost ve své představě očistit bílým světlem.

Postup je následující:

Zavřete oči a představte si tuto místnost a sebe uprostřed. Každým vdechem koncentrujete do sebe bílé světlo lásky

z chrámu bílých mágů. Toto světlo z vás září a prozařuje celou místnost. Celá místnost i budova je jím zcela naplněna.

Dobře víte, že toto světlo je nástrojem vaší vůle i absolutní moci. Nikdo a nic mu nedokáže vzdorovat.

Nyní rozhodněte, jak dlouho toto světlo ponecháte v místnosti zářit. Pokud je to místo vašich častých jednání,

nic nebrání tomu, aby jste nechali světlo zářit stále. Tím je očista dokončena.

Stejným způsobem můžete očistit i místa, kde se necítíte dobře. Zde je však nutné toto provést několikrát.

Teď už přejdu k samotné technice.

 

Jak úspěšně ovládnout jednání, nebo zkoušku

 

Udělejte si pohodlí. Zavřete oči. Dokonale a postupně uvolněte tělo, jako při stavbě magického chrámu.

Spojte špičku malíčku a palce. V myšlenkách a představě vejděte do chrámu Bílých mágů.

Okamžitě vás zaplaví světlo absolutní lásky, které zde svítí.

Magický chrám je váš vesmír a vy jeho vládce. Uvědomte si, že každá vaše myšlenka a představa se musí uskutečnit.

Vaše vůle je zákonem. Stojíte uprostřed chrámu a vychází z vás čisté bílé světlo lásky a moci. Toto světlo prozařuje

celý chrám. Vidíte teď všechny zúčastněné vašeho budoucího jednání, jak sedí v kruhu na židlích. Usedáte na prázdné místo.

Víte že vše dopadne podle vašich představ, protože vy jste zde zákonem. Nyní si představte celé jednání jako film,

tak, jak by jste chtěli, aby se odehrálo. Nyní sedí všichni opět na židlích a drží se v kruhu za ruce. Nad každým z nich se

vznáší růžový obláček. Tyto obláčky se spojují a všechna společně vás zahalují do růžového oparu. Cítíte, že vaše vůle

je i vůlí všech ostatních.

Nyní odříkáte následující formulku:

Má vůle je teď vůlí všech, kteří se mnou jednají, mé rozhodnutí je i jejich rozhodnutím.

Naše dohoda je dokonána ve prospěch můj i všech zúčastněných.

Tvořivé síly jsou se mnou. Nikdo se jim nedokáže postavit.

Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.

Nyní v představě nechte vaše partnery z chrámu odejít.

Zůstali jste zde samotní s pocitem vítězství. Chvíli si ho vychutnávejte.

Počítejte od jedné do deseti a vracejte se pomalu ke zcela bdělému stavu.

 

Tuto magickou techniku je dobré provádět večer před jednáním nebo zkouškou.

Pokud však předem o jednání nevíte, Proveďte ji klidně během dne ve chvilce klidu, třeba i na toaletě.

Až půjdete na samotné jednání a vstoupíte do místnosti, nebo pokud máte čas tak těsně před vstupem,

proveďte nenápadně gesto spojení špičky malíčku a palce, jakoby jste vstupovali do chrámu Bílých mágů.

V duchu řekněte: Tvořivé síly jsou se mnou. Nikdo se jim nedokáže postavit.

A vyšlete jakoby ze sebe růžové imaginární světlo ke všem, se kterými budete jednat.

Pak jděte a ničeho se nebojte. Vše dopadne tak, jak bude pro vás nejlepší.

Pakliže jednání či zkouška dobře dopadne, nezapomeňte poděkovat tvořivým silám.

Stačí jednoduše říct: Díky. Posílíte tím pouto mezi vámi. Ale to platí obecně.

Poděkovat by jsme měli za každé splněné přání. Možná to zní divně, ale funguje to.

 

                                                         Jak léčit magií

Mám li se tohoto tématu zhostit odpovědně, musím hned úvodem říci, že nikdy bychom neměli dávat přednost léčení magií

a přírodním léčitelstvím před klasickou medicínou. Ta totiž působí přímo na hmotné úrovni, tedy na oblast důsledků,

a její cesta je nejpřímější. Alternativní léčba je velmi vhodným doplňkem a nebo může pomoci tam, kde medicína selhává.

To je způsobeno zase tím, že působí na oblast příčin. Magické léčení je velmi  dobrou prevencí.

Mág může takto působit nejen na sebe, ale i na své okolí.

Já osobně nepamatuji, kdy jsem byl naposledy nemocný a stejně tak mým působením udržuji ve svém zaměstnání u svých

podřízených už několik let nulovou nemocnost.

Magických metod léčení existuje celá řada a jsou využívány především přírodními léčiteli.

Jejich princip zůstává vždy stejný. Obnovit v pacientovi harmonii vibračních polí.

Pro mága je tato práce o to jednodušší a účinnější, že zná tento princip a může působit přímo jeho prostřednictvím.

Dokáže se vyhnout také vyčerpání své vlastní energie ve prospěch nemocného, což se někdy některým neznalým léčitelům

může stát. Podmínkou úspěšného léčení je zvládnutí magických cvičení, uvedených na stránce „škola magie“.

Nemoc není nic jiného, než porušené vibrační pole na mentální či astrální úrovni, projevující se v hmotném těle.

Půjde nám o to, zharmonizovat tyto vibrace na všech úrovních. K tomu použijeme myšlenku pro úroveň mentální,

představu pro úroveň astrální a víru v úspěch pro hrubohmotnou úroveň.

Pokud máme pacienta, který věří v náš úspěch, potom máme z poloviny vyhráno. Pacientova důvěra je velmi důležitá.

U člověka, který nevěří v magii, pak je lepší provést léčení bez jeho vědomí.

Léčení pomocí magie můžeme rozdělit do dvou kategorií: Přímé

                                                                                       Nepřímé

 

Při přímém léčení působíme na pacienta přímo skrze své tělo. Při nepřímém léčení nabíjíme léčivou silou určitou věc.

 

Postup přímé léčby:

Zavřete oči. Spojte špičku palce a malíčku a v duchu vejděte do chrámu bílých mágů. Zde jste všemocní.

Uvědomte si tento pocit. Uprostřed chrámu svítí bílé světlo absolutní lásky a moci. Začněte nyní svými fyzickými dlaněmi o sebe třít.

Představujte si, jak bílé světlo naplňuje celé vaše tělo a zhušťuje se v něm.

Jedinou branou, kterou můžete toto světlo vypostit z těla jsou vaše dlaně. Brána je však zatím zavřená.

Dlaněmi třete o sebe asi půl minuty. Stále ve vás po tu dobu narůstá světlo. Vy víte že toto světlo má moc vyléčit cokoli

a kohokoliv. Přestaňte třít dlaně. Ucítíte mravenčení v prstech. Stále máte zavřené oči.

Odříkejte v duchu formuli:

Jsem rytířem magie lásky a dobra. Lásku zasévám a lásku sklízím. Světlo, které je ve mě koncentrované má magickou moc

léčit a uvádět vše do harmonie na mentální astrální i hmotné úrovni. Je to světlo absolutního zdraví, harmonie a lásky.

Nyní otevřete oči a přejíždějte dlaněmi sedmkrát od hlavy k chodidlům několik centimetrů nad tělem nemocného.

Při tom v duchu řekněte: Propouštím tě světlo do tohoto těla. Vejdi do něj a vytvoř v něm harmonii na všech úrovních.

Tak se staň.

Při posledním tahu rukama si představte pacientovo tělo zcela zdravé, obklopte tuto představu kruhem z bílého světla

a odešlete tvořivým silám.

Tuto léčivou techniku je většinou nutné v následujících dnech zopakovat několikrát.

Při chronických onemocněních doporučuji opakování sedm dní po sobě a potom dvakrát týdně po dobu nejméně sedmi týdnů.

Úspěšnost vašeho počínání bude záviset na vaší imaginační schopnosti nakupit v sobě bílé světlo a na vaší i pacientově důvěře

ve zdárné vyléčení.

Tato technika se jeví jako velmi jednoduchá a při dobré imaginační schopnosti také jednoduchá je.

Přes svou jednoduchost je nadmíru účinná.

 

 

 

 

Příště si povíme jak  efektivně léčit sami sebe a jak si udržovat zdraví.

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek